Regering geeft speciale aandacht aan Schiedam

03-06-2019 Nieuws Kor Kegel

Minister Ollongren vindt bijzondere aandacht voor Schiedam noodzakelijk

SCHIEDAM – Er was al het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid, maar vandaag is bekend geworden dat de regering ook speciale aandacht gaat geven aan Schiedam en Den Haag-Zuidwest om er de leefbaarheid te verbeteren en te zorgen voor meer gemend woningaanbod, waaronder huurwoningen in het middensegment en aanbod voor doelgroepen als studenten en arbeidsmigranten.  

Er komt een wijkgerichte aanpak van de leefbaarheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties BZK), Kajsa Ollongren. Mogelijk komt ook Den Haag-Zuidwest in aanmerking voor een bijzondere rijksstatus.  

De minister tekende met een flink aantal provincie- en gemeentebestuurders de Woondeal Zuidelijke Randstad, een afsprakenpakket over versnelling van de woningbouw en de wijkvernieuwing. Het gebeurde in het stadsdeelkantoor Escamp in zuidwestelijk Den Haag. De afspraken over snelle woningbouwproductie en wijkvernieuwing hebben eveneens betrekking op de aanpak van excessen op de woningmarkt, waaronder discriminatie op de huurmarkt en malafide huisjesmelkerij. Alleen al voor dat laatste krijgen Rotterdam en Den Haag een half miljoen euro.  

De rijksoverheid, de provincie Zuid-Holland en de gemeenten slaan de handen ineen om tot 2025 honderdduizend woningen te bouwen, oplopend tot 230.000 in 2040. Het leeuwendeel van de bouwopgave staat gepland in de gemeenten die deel uit maken van de Verstedelijkingsalliantie, een samenwerkingsverband van acht gemeenten langs de spoorlijn Leiden-Dordrecht, waaronder Schiedam. Er komen zes locaties bij waar woningbouw versneld van de grond moet komen, in Lansingerland, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Leiden, Zoetermeer en Rijswijk. Het Rijk ondersteunt de bouwopgave met geld voor pilots en mankracht. Verder zal tijdwinst worden geboekt doordat bouwprojecten onder voorwaarden niet aan procedurenormen hoeven te voldoen, gebruikmakend van de Crisis- en Herstelwet.

De afspraken worden ondersteund door de woningcorporaties, Bouwend Nederland en de Nederlandse vereniging van projectontwikkelaars Neprom. Uitgangspunt is dat woningbouw zoveel mogelijk binnen bestaand stedelijk gebied plaatsvindt en dat partijen zich inzetten voor de ontsluiting van deze gebieden met hoogwaardige OV-verbindingen.  
 
De woningcorporaties spelen bij de bouwopgave en wijkvernieuwing een belangrijke rol, maar hun investeringscapaciteit is gering. Minister Ollongren heeft de Rogtterdamse oud-wethouder Hamit Karakus aangesteld als bestuurlijk regisseur om tot oplossingen te komen, in het bijzonder waar het gaat om de sanering van Vestia. Zo nodig komt de minister dit najaar met aanvullende maatregen die de investeringscapaciteit van de corporaties in de regio vergroten.