Regenboogstad Schiedam richt zich op artsen, politie en moslims

31-08-2019 Nieuws Kor Kegel

Middenin het centrum draagt Schiedam de kleuren van de regenboog, symbool van iedereen tezamen

SCHIEDAM – Ziekenhuispersoneel, huisartsenpraktijken, de politie en de ordehandhavers en toezichthouders zijn de nieuwe doelgroepen waar het gemeentebestuur de voorlichting over LHBTI wil intensiveren.  

LHBTI staat voor lesbiennes, homo’s, biseksuelen, transgenders en interseksuelen.  

Eerder stimuleerde de gemeente samen met Schiedams LEF de voorlichting aan ouderenadviseurs en zorgverleners. De voorlichting was erop gericht om problemen van homoseksuele ouderen te herkennen. Tegelijk werden er plekken gerealiseerd waar oudere homo’s en lesbiennes elkaar kunnen ontmoeten, zoals de Roze Salon in Frankeland aan de Sint Liduinastraat 10 en het Roze Café bij Soos Blauwhuis aan het Spinhuispad 36. 
Het Roze Café wordt uitgebreid. Dat is een van de actiepunten in ‘Schiedam Regenboogstad’, deze week vastgesteld door burgemeester en wethouders. Het betreft een plan van aanpak LHBTI voor de periode tot en met de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 16 maart 2022.  

B & W herinneren aan eerder beleid om op scholen voorlichting te geven over LHBTI. Dat is gebeurd. Alle scholen zijn inmiddels voorzien van een LEF-kist en ook is er voor alle scholen van het voortgezet onderwijs in Schiedam lesmateriaal beschikbaar gesteld. 
Moskeeën en niet-westerse zelforganisaties zijn onvoldoende bereikt. “Helaas”, zegt het college van B & W. In het deze week vastgestelde plan van aanpak blijft dat wel aandacht vragen. LHBTI’ers met een multiculturele en religieuze achtergrond en hun omgeving zijn dan ook een van de doelgroepen waar de komende jaren op wordt ingezet. Er komen speciale ontmoetingsplekken en ze worden nauw betrokken bij bijeenkomsten en evenementen waar LHBTI ter sprake komt.  

‘Schiedam Regenboogstad’ stelt enkele thema’s centraal: veiligheid, educatie, voorbeeldfunctie en ontmoeting. LHBTI komt ter sprake bij sportclubs, culturele verenigingen, zorginstellingen, scholen, statushouders en jongeren en ouderen. Elk kwartaal komt een reeds samengestelde initiatiefgroep bij elkaar om de voortgang te bewaken. Eind volgend jaar wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de eerste resultaten.  

Het gemeentebestuur streeft ernaar dat Schiedam een inclusieve stad is waar iedere inwoner, ongeacht geslacht, seksuele geaardheid, afkomst, religie, levensovertuiging of beperking, zichzelf kan zijn in de samenleving en daarvan volwaardig deel kan uitmaken. Daarom is Schiedam al vijf jaar een van de 39 Regenbooggemeenten van Nederland. Sinds 2014 zijn er veertien Regenbooggemeenten bij gekomen. “Schiedam is een van de koplopergemeenten als het gaat om de inzet voor LHBTI’ers in Nederland. De afgelopen jaren is er dan ook veel gebeurd op het gebied van LHBTI in Schiedam. In opdracht van de gemeente Schiedam is RADAR al in 2009 gestart met het scholenproject ‘Schiedamse scholen als de plek waar iedereen zichzelf kan zijn’.