Reconstructie Havendijk: mogelijk geen drinkwater

25-02-2020 Nieuws Kor Kegel

De Havendijk ondergaat een metamorfose


SCHIEDAM – Aannemingsbedrijf Blijdorp begint volgende week woensdag met het rooien van 22 bomen aan de Havendijk. Dat gebeurt in opdracht van de gemeente Schiedam, die voorafgaande aan de reconstructie van de Havendijk uitvoerig overleg met de omwonenden heeft gepleegd. 
Blijdorp zal half maart klaar zijn met het rooien. De Havendijk blijft in de tussentijd toegankelijk voor alle verkeer, maar om de veiligheid te waarborgen worden verkeersregelaars ingezet.  

Binnenkort start aannemer Heijmans met werkzaamheden aan de kabel- en leidingnetten, niet alleen op de Havendijk, maar ook in de Jachthavenlaan, de Havenstraat en de Geervlietsestraat. 
Het is mogelijk dat de bewoners en bedrijven tijdelijk geen drinkwater hebben, omdat er ook aan de waterleiding wordt gewerkt. Gemeentelijk projectleider René Alberts heeft de omgeving geïnformeerd dat Heijmans vooraf laat weten wanneer er geen water uit de kraan zal komen.

Komt er echter onverwachts geen druppel uit de kraan, dan kan men bellen naar het storingsnummer van Evides, 0900-0787. Dat kan 24 uur per dag. Evides is samen met Stedin opdrachtgever van Heijmans voor het project Havendijk. Ook in geval van lekkages of onregelmatigheden op de werklocatie, kan men het storingsnummer bellen.

Evides en Stedin werken voorafgaand aan de reconstructie aan vervanging en aanpassing van het gasnet en elektriciteitsnet.  

Projectleider Alberts laat namens burgemeester en wethouders weten dat zodra bekend is wie de hoofdaannemer wordt, er een informatiebijeenkomst plaatsvindt waarvoor de omwonenden en het bedrijfsleven worden uitgenodigd. “U kunt dan kennismaken met de aannemer”, schrijft Alberts. De aannemer maakt dan de definitieve planning en de fasering bekend. 
Zijn er vragen over zijn brief, dan kan men zich wenden tot contact@schiedam.nl of bellen met 14010.  

Op woensdag 23 oktober publiceerde de gemeente de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor het kappen van de 22 bomen in het Nieuwe Stadsblad. Namens de vereniging van eigenaren van flatgebouw Nereus zijn Mari Dingenouts, Kees van Nijnatten en Alfred Meulstee naar het stadskantoor gegaan, bijgestaan door onafhankelijk groendeskundige Huib Sneep en een lid van de Bomenridders. Toen de projectleider zich bereid toonde om enkele zorgpunten in de plannen mee te nemen, zagen de bewoners af van een bezwaarschrift.  

De bewoners van de Havendijk blijven er bij de gemeente op aandringen op vrachtwagens die op de Havendijk niets te zoeken hebben, te weren. Ook willen ze dat de luchtverontreiniging periodiek wordt gemeten.

Er is overeenstemming dat een tweerichtingenfietspad aan één zijde van de Havendijk komt te liggen, en wel aan de kant van de flats; het fietspad langs de laagbouwzijde komt te vervallen. De rijweg schuift iets op. De omwonenden zijn tevreden met het aantal oversteekplaatsen en parkeerplaatsen na de herinrichting.


Gerelateerd