Rechter draait tijdelijke sluiting Pas Op! terug

04-05-2019 Nieuws Redactie


SCHIEDAM - Coffeeshop 'Pas Op!' mag voorlopig open blijven. De voorzieningenrechter in Rotterdam stelde gisteren dat de gemeente Schiedam niet zonder meer had mogen overgaan tot sluiting van de zaak voor drie maanden. Dit omdat Pas Op! aan een minderjarige softdrugs heeft verkocht.

De rechter vindt dat burgemeester Cor Lamers, die gaat over het sluiten van coffeeshops bij overtredingen, onvoldoende heeft onderbouwd waarom hij tot een sluiting van drie maanden wil overgaan. Een sluiting zou volgens Lamers nodig zijn om de loop uit de zaak te halen. Het verkopen van softdrugs aan minderjarigen geldt als een zware overtreding in het coffeeshopbeleid.

Eigenaar Bart Bergen ging in beroep tegen de voorgenomen sluiting. Afgelopen dinsdag diende het kort geding. De verkoop aan de zeventienjarige, op 3 en 5 maart, was volgens Bergen een inschattingsfout van een nieuw personeelslid. De coffeeshop bestaat al zeventien jaar en in al die tijd heeft er geen enkel incident plaatsgevonden, zo betoogde hij ter zitting. Ook verbaasde het hem dat Schiedam anders handhaaft dan Amsterdam, waar een vergelijkbaar geval leidde tot een waarschuwing.

Direct na de overtreding paste Pas Op! het toelatingsbeleid aan; ieder moet nu een identiteitsbewijs laten scannen. Verder zijn aanplakbiljetten opgehangen om duidelijk te maken dat er geen wiet wordt verkocht aan minderjarigen. Volgens de rechter maakt dit dat de kans dat opnieuw aan jongeren wordt verkocht minimaal. Hij stelt ook het verweer van de advocaten van Lamers dat er sprake is van een 'verkeerde naamsbekendheid', niet te volgen.

De rechter schorst het besluit van Lamers - om de zaak drie maanden te sluiten - voor zes weken.

De gemeente Schiedam reageert bij monde van een woordvoerder dat het gemeentebestuur de coffeeshop nog steeds voor drie maanden wil sluiten. "De gemeente heeft gehandeld volgens het vastgestelde en geldende beleid." Volgens dat beleid is een sluiting 'terecht en noodzakelijk', aldus de gemeente. "Zeker omdat het aanvankelijke voornemen al gematigd was." Uitgangspunt in een geval als dit is zes maanden sluiting.

De woordvoerder stelt dat de gemeente tevreden dat het sanctiebeleid in Schiedam af mag wijken van dat in Amsterdam. Zo oordeelde de rechter. "De burgemeester komt een eigenstandige beoordeling toe."

De burgemeester zal binnenkort een nieuw besluit op het door de coffeeshop ingediende bezwaar nemen, nadat de Bezwaarschriftencommissie advies heeft uitgebracht.Gerelateerd