Raadsleden vragen door over zorgbestemming De Teerstoof

07-03-2021 Nieuws Kor Kegel

Arie Villerius wil achtergrondinformatie

SCHIEDAM – Arie Villerius is een beetje argwanend. Onlangs klopte een Schiedamse zorgondernemer bij de gemeente aan om hulp bij uitbreiding. Daar kwam nog niets van, maar dan leest Villerius wel dat de gemeente een transactie is aangegaan met een andere zorgaanbieder die het rijksmonument De Teerstoof zal kopen.  

Reden voor schriftelijke vragen aan burgemeester en wethouders van Schiedam. Morgen vergadert de fractie van Lokaal Onafhankelijk Schiedam (LOS), maar vooruitlopend daarop zijn Villerius en zijn fractiegenote Monique Rotteveel in de pen geklommen. 

Ze vragen het college van B & W waarom het gebouw aan de Nieuwstraat 12 niet op de reguliere markt te koop is gezet en waarom er een constructie is aangegaan met Teerstoof BV. Deze vennootschap zal het rijksmonument herontwikkelen tot woon-zorgcomplex, waartoe nauw samengewerkt wordt met exploitant De Drie Notenboomen en franchiseformule Herbergier, die op 44 plekken in Nederland vertegenwoordigd is en kleinschalige woonvoorzieningen aanbiedt voor mensen met dementie. 

LOS wil weten wat de verkoopprijs is geworden en waar deze op gebaseerd is. Ook vraagt de fractie of er andere panden aan de Nieuwstraat of erachter zijn mee verkocht en of het ook om particuliere panden gaat. Ook willen de twee gemeenteraadsleden weten of de gemeente zelf actief zorgaanbieders benadert om in te spelen op de grote vraag naar woonzorg. Ook vragen ze af er andere geïnteresseerde aanbieders zijn naast de Frankelandgroep, Argos Zorggroep en De Nieuwe Haven. 

Tot slot willen Villerius en Rotteveel weten of de gemeente eigenlijk wel overleg heeft gehad met het zorgkantoor over de strategie om de toenemende zorgvraag in Schiedam het hoofd te bieden. Het zorgkantoor is tenslotte deskundig en de aangewezen partij om marktpartijen te benaderen.