Proof onderzoekt beste wijze van waardering vrijwilligers

02-06-2020 Nieuws Kor Kegel

Vrijwilligerswerk is overal belangrijk

SCHIEDAM – Burgemeester en wethouders hebben het ervaren bureau Proof Adviseurs ingeschakeld om onderzoek te doen naar wat de beste manieren zijn om waardering kenbaar te maken voor wat de vele vrijwilligers in Schiedam doen. “De inzet van vrijwilligers is van onschatbare waarde,” schrijft het college. 

Vorig jaar werd de waardering geuit door ze een bioscoopbezoek aan te bieden. Dat was een nieuwe manier, want de jaren daarvoor kregen vrijwilligers een gift in de vorm van proosjemunten. Maar omdat het aantal vrijwilligers toeneemt, lopen de kosten van giften op. Bovendien was er de gedachte dat het leuker zou zijn om de vrijwilligers samen te brengen bij een activiteit, zoals een bezoekje aan de bioscoop.  

In december besloot het college het jaar 2020 te gebruiken voor nader onderzoek hoe die waardering het best kan worden geuit. Zou dat het hele jaar door moeten en op welke wijze? Wat drijft vrijwilligers en hoe kan de gemeente daar het best op inspelen? Hoe doen andere gemeenten en organisaties dat? Zulke vragen kwamen ter tafel. 

Het Kenniscentrum Maassluis-Vlaardingen-Schiedam (MVS) liet weten een uitgebreid en kwalitatief  onderzoek nu niet te kunnen uitvoeren vanwege gebrek aan tijd en capaciteit. Omdat het college toch hecht aan onafhankelijk en professioneel onderzoek is in overleg met het kenniscentrum gezocht naar een bureau met expertise. De selectie van het Rotterdamse Proof is gedaan op basis van vergelijkingen op kosten, kwaliteit en ervaring. Het adviesbureau, gevestigd aan het Hofplein in Rotterdam, voert onder meer opdrachten uit van de rijksoverheid, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), enkele GGD’s en een aantal gemeenten en regio’s.  

Proof voert in Schiedam tegen een vergoeding van 25.460 euro een uitgebreid onderzoek uit, met verschillende betrokkenen, uiteraard ook bij organisaties die het van vrijwilligers moeten hebben. Daar komt een bedrag van ongeveer 4000 euro bij als er van elke fractie in de gemeenteraad maximaal één raadslid wordt geïnterviewd. De resultaten moeten tot een koers leiden voor de komende jaren. Het college: “We investeren nu in kennis over wat onze vrijwilligers drijft en hoe we hen het beste in de breedte kunnen waarderen en ondersteunen.” 
Resultaten en consequenties (ook financiële) worden vervolgens ook met vrijwilligers en de gemeenteraad besproken. 
Het college hoopt dat iedereen die benaderd is en wordt aan het onderzoek meewerkt.