Primeur voor Schiedam met opvang zwerfvuil in ’t water

21-07-2020 Nieuws Redactie

Een impressie van Allseas’ opvangsysteem voor zwerfafval, Catchy. Twee drijvende armen geleiden het zwerfaval naar de opvangbak in het drijvende frame; foto: Rijkswaterstaat.


SCHIEDAM - Rijkswaterstaat gaat een dezer dagen een innovatief systeem voor het verzamelen van drijvend afval uitproberen in de Vijfsluizerhaven. Daarna komt er een tweede installatie met vangarmen permanent in de Wilhelminahaven te liggen om het nieuwe getijdenpark vrij te houden van plastic afval en ander zwerfvuil in het water.

Catchy is de naam van het opvangsysteem. Het systeem vangt het vuil in het water met twee uitgeschoven armen, waarna het een drijvende opvangbak in stroomt. De Catchy vangt zowel drijvend zwerfvuil als afval onder het wateroppervlak.

De pilot in de Vijfsluizerhaven duurt een jaar en is bedoeld om alle in de praktijk voorkomende omstandigheden in de haven te testen, zodat het later ook in de Nieuwe Maas en andere rivieren kan worden toegepast. De pilot moet inzicht geven in de effectiviteit van het opvangsysteem en de eventuele effecten op de scheepvaart en de ecologie.

In de Wilhelminahaven wordt in samenwerking met de gemeente Schiedam een vergelijkbaar definitief systeem aangelegd door Clear Rivers. Hier draagt Rijkswaterstaat financieel aan bij. Het systeem zorgt ervoor dat de natuurvriendelijke oever in het aangelegde getijdenpark in de Wilhelminahaven vrij blijft van drijfafval. Ook wordt zo voorkomen dat drijfafval de rivier in stroomt en uiteindelijk in zee terecht komt. Het ophalen van plastic gebeurt dus vanaf het water. Rijkswaterstaat verwacht dat het systeem dit najaar in functie is.

De Allseas Catchy werkt volledig op wind en stroming. Allseas ook opdracht gegeven om de soorten en hoeveelheden opgevangen zwerfafval te analyseren en aanbevelingen te doen voor duurzame en kosteneffectieve verwerkingsmogelijkheden. De verwachting is dat in juni 2021 de resultaten van deze pilot kunnen worden gepresenteerd.

De Catchy bestaat uit drie modules: twee drijvende armen, een drijvend frame en een opvangbak. De twee drijvende armen van tweehonderd en tien meter lang leiden het zwerfafval onder invloed van stroming en wind naar het opvangsysteem. Beide armen zijn aan de onderkant voorzien van doeken, zodat zowel drijvend afval als afval onder water opgevangen kan worden. Het frame zit vast aan palen, waardoor het in verticale richting met het getij kan meebewegen. De opvangbak wordt via een kraanwagen geleegd.

“Plastic zwerfafval hoort niet thuis in het milieu, dus ook niet in het water”, zegt Rijkswaterstaat. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt onderzocht hoe voorkomen kan worden dat plastic afval de zee bereikt of in de rivier blijft hangen.

Rijkswaterstaat werkt aan schone wegen, rivieren, oevers en stranden en vermindering van de plastic soep in de oceanen. “We werken daarin samen met andere waterbeheerders en nemen tal van maatregelen. Daarnaast verzorgt Rijkswaterstaat trainingen over de aanpak van zwerfafval, monitoren we, doen we onderzoek en delen we kennis en ervaring.”

Rijkswaterstaat wil actief bijdragen aan bewustwording over het voorkomen van plastic zwerfafval.

De pilot in de zijhaven van de Nieuwe Maas is onderdeel van het beleidsprogramma Microplastics van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In dit programma worden maatregelen onderzocht: van bronaanpak tot opruimen van oevers en het testen van vangsystemen in rivieren.Gerelateerd