Pop Up Tv voorgedragen als lokale omroep

25-08-2016 Nieuws Redactie

SCHIEDAM - Het college van B & W stelt de gemeenteraad voor het Commissariaat voor de Media te adviseren de zendmachtiging te gunnen aan de lokale mediazender Pop Up Tv. Doorslaggevend voor dit advies zijn de wettelijke gestelde bepaling voor representativiteit en het gemeentelijke criterium voor technische en journalistieke innovatie.

Daarmee zou Stadsomroep Schiedam haar zendmachtiging verliezen per november aanstaande.

De zendmachtiging voor de lokale omroep in Schiedam loopt in november af. Schiedamse lokale omroepen konden een aanvraag indienen voor de nieuwe gunning van de zendmachtiging voor de periode november 2016 tot november 2021. Nieuwkomer Pop Up TV en de machtiginghouder Stadsomroep Schiedam stelden zich kandidaat.

De Mediawet schrijft voor, aldus B&W, dat bij meerdere aanvragers het gemeentebestuur verplicht is het samengaan van deze instellingen te bevorderen. "Het gemeentebestuur heeft hiertoe actie ondernomen in afzonderlijke gesprekken met de aanvragers en betreurt het dat dit niet tot het gewenste resultaat heeft geleid", aldus het advies. "Beide omroepen geven aan op uitgebreide schaal samen te werken met lokale partijen, maar het is de partijen niet gelukt om met elkaar tot een gewenste samenwerking te komen."

Dus voelt het college zich geroepen een keus te maken. In zijn argumentatie stelt het dat beide lokale omroepen voldoen aan de wettelijke bepaling voor representativiteit. Het programmabepalend orgaan van Pop Up Tv telt tien leden en vertegenwoordigt onder meer de stromingen jongeren, cultuur en religie. Maar Pop Up Tv zou meer uitzicht bieden op een breed gebruik van nieuwe media en op de inzet van journalistieke en technische innovatie in de komende vijf jaar.

Verder is Pop Up Tv volgens B&W 'iets verder' waar het gaat over de samenwerking met een Vlaardingse partner. Waar het de regionale samenwerking betreft voldoen beide partijen in gelijke mate, aldus het advies. "De Stadsomroep streeft ernaar samen te werken met professionelere partners. Met het oog op de binding van Schiedammers met de regio, is de samenwerking met een Vlaardingse partner sterk aan te raden."

De wettelijke bepaling die voor het advies doorslaggevend is gaat over de representativiteit van het programmabepalend orgaan. De door de gemeenteraad vastgestelde toetsingcriteria gaan over een aanvullend programma-aanbod, de visie op technische en journalistieke innovatie (zoals de inzet van sociale media) en de samenwerking met lokale en regionale partijen.

Het gemeentebestuur stelt nu de gemeenteraad voor advies uit te brengen over de gunning van de zendmachtiging aan PopUpTv, op basis van de beoordeling van de aanvragen aan de hand van de gestelde criteria. Omdat de aanvraag van PopUpTv niet volledig voldoet aan de criteria, wil het college van B en W aanvullende subsidievoorwaarden stellen aan de aanvrager. Het college hecht eraan dat de lokale omroep zich maximaal inspant om volledig te voldoen aan de kaders die de gemeenteraad dit voorjaar heeft vastgesteld.

Het advies wordt besproken in de raadscommissie op 7 september en op 13 september levert de gemeenteraad het uiteindelijke advies aan het Commissariaat van de Media.

Gerelateerd