Politie en OM erkennen ernstig tekort geschoten te zijn in zaak Hümeyra

09-10-2019 Nieuws Redactie


ROTTERDAM - "Hümeyra kreeg niet de bescherming die zij nodig had." Zo reageert Hans Vissers, politiechef van Rotterdam op het rapport van de inspectie Justitie en Veiligheid over de dood van de zestienjarige scholiere die in op 18 december vorig jaar werd doodgeschoten bij haar school in Rotterdam-West.

Het rapport gaat vooral over hoe de betrokken instanties hebben gehandeld in de aanpak van de stalking van Hümeyra. De zeven maanden voor haar dood maakte het Rotterdamse meisje veelvuldig melding van stalking door haar uiteindelijke moordenaar.

De dood van het meisjes heeft het Openbaar Ministerie geschokt, zo stelt dit in een verklaring. "Dit had niet mogen gebeuren. Het verdriet van haar familie, vrienden, klasgenoten en naasten is onvoorstelbaar. Het OM leeft met hen mee."
 
De conclusie van de Inspectie is pijnlijk en helder, zo stelt het OM zelf. "De aanpak van de stalking van Hümeyra is ernstig tekortgeschoten. Het OM heeft samen met de politie, Veilig Thuis en het betrokken Zorg- en Veiligheidshuis onvoldoende aandacht gehad voor de bescherming van Hümeyra. Het OM is zich hiervan bewust en trekt het zich aan."

Volgens Vissers is het 'een versnipperde aanpak, het ontbreken van casusregie en een beperkte informatie-uitwisseling tussen betrokken organisaties' die maakte datz zij niet op de hoogte waren van het gevaar dat ex-vriend Bekir E. voor Hümeyra inhield. E. was een bekende van politie en justitie. 'Ondanks dat E. twee keer werd aangehouden en er tientallen politiemedewerkers met de meldingen van Hümeyra bezig zijn geweest, kwam de informatie van verschillende meldingen onvoldoende bij elkaar", aldus Vissers. Het screeningsinstrument Sash, waarmee een risico-inschatting van de ernst van stalking kan worden gemaakt was op dat moment nog niet ingevoerd, zo meldt de politiechef. "We zijn tekort gechoten in de aanpak van de stalking van Húmeyra en dat spijt ons zeer. Haar overlijden heeft ons diep geraakt."

"Wij willen van deze zaak leren", stelt het OM. Dat zjin we aan Hümeyra, haar nabestaanden en de samenleving verplicht. "Het OM maakt werk van de maatregelen, zoals ze zijn opgenomen in de brief van de Minister van Justitie en Veiligheid."

Begin 2019 is het OM samen met politie gestart met verbetermaatregelen. "Als een verdachte wordt aangehouden op verdenking van stalking, wordt deze zaak bij het OM meteen besproken door dienstdoende officieren van justitie die ervoor kunnen kiezen om deze zaak zelf af te doen, zonder tussenkomst van een strafrechter (de zogenaamde ZSM-werkwijze). Bijvoorbeeld met een strafbeschikking of een voorwaardelijk sepot. Het OM zal indien mogelijk bij de beoordeling van stalkingszaken er sneller voor kiezen ze niet zelf af te doen, maar de verdachte voor de strafrechter te brengen."

Daarnaast zal de officier van justitie in stalkingszaken ook oog hebben voor het inzetten van adequate veiligheidsmaatregelen ten aanzien van de verdachte. "Bijvoorbeeld door het opleggen van een contact- of locatieverbod of voordat de zaak op zitting wordt behandeld al toezicht door de Reclassering in te zetten. Dit gebeurt op grond van actuele informatie, zeker als er door de politie een (hoog) risico op geweld wordt ingeschat."

Ook wil het OM sneller acteren op het overtreden van voorwaarden. "Wanneer er een aanwijzing is dat een verdachte de hem opgelegde gedragsvoorwaarden overtreedt, dient daar direct een actie op volgen. De bescherming van het slachtoffer en de samenleving staat daarbij voorop."

Uit het rapport komt ook naar voren dat de samenwerking tussen OM en de betrokken organisaties als politie, Veilig Thuis en Reclassering Nederland beter moet. "Het delen van juiste, volledige en actuele informatie is van essentieel belang. Pas wanneer betrokken organisaties beschikken over dezelfde informatie, kan sprake zijn van een goede belangenafweging door de officier van justitie. Alleen een officier van justitie die beschikt over goede en volledige informatie kan juiste en tijdige actie ondernemen die nodig is om het slachtoffer te beschermen", aldus het OM..

"Helaas kunnen we nooit garanderen dat in de toekomst stalkers geen nieuwe slachtoffers zullen maken. We realiseren ons dat in onze samenleving altijd risico’s zullen blijven bestaan. Om die risico’s zo veel als mogelijk te verkleinen gaan wij met de maatregelen uit de brief aan de slag."