PMD-inzameling in hoogbouwwijken verandert later dit jaar

04-02-2022 Nieuws Redactie

Later dit jaar verandert de manier waarop verpakkingen van plastic, metalen en drankkartons (PMD) in hoogbouwwijken worden ingezameld; foto: stock


SCHIEDAM - Later dit jaar verandert de manier waarop verpakkingen van plastic, metalen en drankkartons (PMD) in hoogbouwwijken worden ingezameld. Doordat landelijk de spelregels voor inzameling zijn veranderd, moet de gemeente nu per ‘inzamelwijk’ kiezen voor bronscheiding of nascheiding. Voor hoogbouwwijken blijkt de keuze voor nascheiding het best uit te pakken voor zowel het milieu als het beperken van de kosten.

Sinds juni 2010 zamelt de gemeente in Schiedam PMD apart in. In laagbouwwijken hebben huishoudens een eigen mini-container voor PMD, in hoogbouwwijken wordt ingezameld in ondergrondse containers. Daarnaast wordt PMD ook nog eens machinaal uit het restafval gehaald. Die combinatie van bron- en nascheiding leverde goede scheidingsresultaten, maar is door de nieuwe landelijke regels straks niet meer mogelijk.

De afgelopen jaren is gebleken dat het scheidingspercentage in laagbouwwijken met eigen kliko’s veel hoger ligt dan in hoogbouwwijken met ondergrondse containers. Wethouder Antoinette Laan: “In laagbouwwijken is het resultaat met bronscheiding beter dan met nascheiding mogelijk zou zijn. Dat willen we graag zo houden, dus daar verandert niets. Maar in hoogbouwwijken blijkt dat nascheiding betere resultaten geeft dan bronscheiding. Daarom stoppen we daar later dit jaar met bronscheiding. Dat is de beste optie voor het milieu. Door de nieuwe regels levert het bovendien ook een financieel voordeel op, wat ons helpt om de kosten voor onze inwoners zo laag mogelijk te houden.”

Wanneer de nieuwe werkwijze ingaat, is afhankelijk van gesprekken tussen verschillende partijen. Wethouder Antoinette Laan: “Het PMD mag dan bij het restafval worden weggegooid. En bewoners die dat willen kunnen hun PMD nog wel apart aanbieden via ruim vijftig ondergrondse PMD-containers bij winkelcentra.” De ondergrondse PMD-containers die nu in hoogbouwwijken staan zullen later dit jaar worden omgebouwd, in de meeste gevallen tot restafval- of papiercontainer.

De gemeente wil de hoeveelheid restafval in de stad verminderen. En dat begint bij het voorkomen van afval, bijvoorbeeld door spullen minder snel af te danken en afval zo goed mogelijk te hergebruiken. Daarvoor is het belangrijk om de afvalstoffen te scheiden. Voor PMD kan dit met nascheiding, maar voor de andere afvalsoorten blijft het nodig om ze gescheiden aan te bieden. Wethouder Laan: “Als we allemaal beter scheiden, zorgen we samen dat er minder restafval hoeft te worden verbrand. Verbranden van restafval wordt niet alleen steeds duurder, maar het is voor het milieu ook beter om afval niet te verbranden, maar opnieuw te gebruiken”. Alle informatie over het inzamelen van PMD staat op I: schiedam.nl/pmd.