Pleit over toegang sportdak A4 nog niet beslecht

17-11-2015 Nieuws Ted Konings


SCHIEDAM - Burgemeester en wethouders van Schiedam zullen in hun reguliere overleg aanstaande dinsdag kijken of zij nog wijzigingen gaan aanbrengen in hun plan voor de toegangsroutes naar het sportdak op de A4. Dat zei wethouder Marcel Houtkamp vanavond in de vergadering van de raadscommissie.

“Maar als je me vraagt of ik nieuwe argumenten heb gehoord? Nee, eerder een bevestiging”, aldus de wethouder van Ruimtelijke Ordening en Verkeer en Vervoer.

Het meest recente plan voor de zogenaamde 'ontsluiting' van het sportdak, dat waarop hij bevestiging kreeg, kent drie routes om vanuit Schiedam-Woudhoek naar de sportvelden te komen. Dit is volgens de wethouder al één verbinding meer dan in de eerdere plannen. 'We gaan nu ook over de noord naar het sportdak.' Die extra route is onder meer tot stand gekomen door het plan dat omwonenden indienden.

Een woordvoerder van de bewoners, Dan Timmers, sprak in tijdens de raadscommissie. Hij riep b&w op om een onafhankelijk bureau aan het werk te zetten 'om het proces vlot te trekken'. De bewoners vinden dat zij niet gehoord worden door het gemeentebestuur. Dit nadat zij voor het blok zijn gezet door de uitwerking van de plannen. Pas in september kregen zij de definitieve plannen met routes naar de sportvelden voorgelegd. En na de presentatie van een alternatief plan op het stadhuis op 12 oktober, leerden de vertegenwoordigers van de bewoners vorige week dat de gemeentelijke bestuurders 'zeker niet om' waren.

De bewoners drongen bij hun pleidooi tot het beperken van de toegangsroutes door de wijk aan op veiligheid, opmerkelijk genoeg hetzelfde argument dat Pim Koning, voorzitter van beoogd sportdakgebruiker vv Kethel Spaland, als inspreker in de raadscommissie aanvoerde om juist wel een toegangsroute voor fietsers door de wijk te bepleiten.

Timmers cs. zien in een soort ultieme poging om hun wensen gerealiseerd te krijgen, graag bureau SOAB uit Breda de plannen van gemeente en bewoners naast elkaar leggen. En daarna bemiddelen. Hij kreeg steun van de fractie van het CDA, bij monde van Ad Hekman. Die op zijn beurt werd onderbroken door Ad Mostert van de VVD, die stelde dat de gemeente niet moest marchanderen en op zijn verkeersexperts moest durven bouwen.

Over de toegangsroutes naar het sportdak is het laatste woord nog niet gezegd.

 


Gerelateerd