Plan: minimaal twee uur bewegingsonderwijs

10-03-2022 Nieuws Redactie

Het plan is om per 2023 op alle basisscholen minimaal twee uur bewegingsonderwijs komt per week; foto: ViB


SCHIEDAM - In opdracht van de schoolbesturen in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis werkt sportorganisatie Vlaardingen in Beweging (ViB) aan innovatie in het bewegingsonderwijs.

Samen met collega's van E25 uit Maassluis en Primo uit Schiedam geeft de Buurtsportcoach van ViB uitvoering aan een activiteitenplan dat er voor moet zorgen dat er per 2023 op alle basisscholen minimaal twee uur bewegingsonderwijs uitgevoerd zal worden. Een opdracht die niet uit de lucht komt vallen, aangezien per 2023 een nieuwe wet ingaat die scholen verplicht stelt dit uit te voeren.

Onder aansturing van de vier schoolbesturen van Primo, UN1EK Onderwijs en Opvang, SIKO en Wijzer in Opvang & Onderwijs wordt er komende maanden onderzoek gedaan en worden er pilot-activiteiten ontwikkeld die de scholen in staat moeten stellen om per schooljaar 2023-2024 aan de minimale wettelijke verplichtingen ten aanzien van het bewegingsonderwijs te voldoen.