Persoonsgerichte aanpak Schiedam voortgezet

23-01-2019 Nieuws Redactie


DEN HAAG - Schiedam en andere gemeenten gaan door met de Integrale persoonsgerichte toeleiding naar arbeid (IPTA). Dat schrijven minister Sander Dekker van Rechtsbescherming en minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer in de Voortgangsrapportage Taskforce Overvallen en aanpak van woninginbraken heling en geweld.

IPTA richt zich op kwetsbare jongeren tussen zestien en 27 jaar met een verhoogd risico op het ontwikkelen van aanhoudend delinquent gedrag. De aanpak richt zich op het wegnemen van verschillende belemmerende factoren op meerdere leefgebieden (wonen, werken, onderwijs, schulden). Hij wordt behalve in Schiedam als experiment uitgevoerd in Capelle aan den IJssel, Dordrecht, Maassluis en Zoetermeer.

Deelnemers aan IPTA krijgen een door de gemeente aangestelde coach die hen intensief en langdurig begeleidt. "Deze werkwijze vraagt een domeinoverstijgende benadering", schrijven de ministers. "Met gemeenten is afgesproken dat de coach zoveel mogelijk ruimte krijgt om deze ondersteuning te kunnen bieden. In 2019 wordt in nog vijf gemeenten gestart met deze interventie. De voortgang en resultaten van deze pilots worden interdepartementaal gevolgd en gedeeld."

De IPTA is een van de voorbeelden die de ministers noemen van het werk in de Taskforce Overvallen. Daarin werken de strafrechtketen, gemeenten en bedrijfsleven sinds 2009 samen aan integrale aanpak van overvallen en straatroven. De taskforce voerde de afgelopen twee jaar het actieprogramma 2.0 uit.

"Het aantal overvallen, woninginbraken, straatroven en geweld is sterk gedaald, maar toch worden er nog iedere dag gemiddeld 350 mensen in Nederland slachtoffer van deze delicten", schrijven de ministers. "Op basis hiervan hebben de leden van de taskforce zich recentelijk unaniem uitgesproken om de komende jaren door te gaan met deze vorm van publiek-private samenwerking." Ook omdat uit de recent verschenen jaarcijfers blijkt dat het aantal overvallen in 2018 met vier procent is gestegen ten opzichte van 2017.

Het kabinet blijft de Taskforce Overvallen de komende jaren steunen. Dit is volgens Dekker en Grapperhaus in lijn met de recent gemaakte afspraken over de gemeenschappelijke veiligheidsagenda. De Rotterdamse burgemeester Aboutaleb blijft voorzitter van de taskforce. In een nieuw actieprogramma dat binnenkort verschijnt, gaat de aandacht onder meer naar ‘de explosieve groei van bezorgdiensten op de openbare weg, waardoor een groter risico ontstaat op overvallen op deze sector’. Ook de aanpak van plof- en ramkraken krijgt extra aandacht. Daarover schrijven Dekker en Grapperhuis nu al dat ‘het al dan niet toestaan van rampalen bij juweliers ter voorkoming van overvallen en ramkraken, een individuele afweging van de gemeente blijft waarbij veiligheid een belangrijke overweging is’.