Persoonsgegevens kinderen op straat

04-10-2017 Nieuws Redactie

SCHIEDAM - Schiedam wordt genoemd op een lijst met ruim vijftig gemeenten die in de fout zijn gegaan met de verwerking van privacygevoelige informatie van kinderen. 

De lijst is bekendgemaakt door RTL Nieuws.

Namen, adressen, geboortedata, medische gegevens, telefoonnummers en schooladressen van kinderen uit het speciaal onderwijs zijn bij aanbestedingen voor speciaal leerlingenvervoer openbaar gepubliceerd. Het gaat om informatie over ruim 4.100 kinderen, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Met de gevoelige informatie hadden de gemeenten volgens de Autoriteit Persoonsgegevens zorgvuldiger moeten omgaan. 

Vorige maand meldde RTL dat 21 gemeenten de fout in zijn gegaan bij zulke aanbestedingen. Toen ging het voornamelijk om nog lopende aanbestedingen. Nu blijkt dat nog eens tientallen andere gemeenten onzorgvuldig hebben gehandeld met persoonsgegevens. Het gaat om afgeronde aanbestedingen van de afgelopen vijf jaar, die recent nog openbaar stonden op de aanbestedingswebsite Tenderned. 
 
In de meeste gevallen gaat het om huisadressen en schoolgegevens van kinderen in het speciaal onderwijs. Die gegevens worden door taxibedrijven gebruikt om te berekenen hoeveel tijd ze kwijt zijn bij het leerlingenvervoer. Maar de gegevens kunnen direct tot een persoon herleidbaar zijn en dat is in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens. Zo is het type onderwijs weer herleidbaar naar een aandoening of beperking. De Autoriteit Persoonsgegevens zegt dat de gemeenten de gegevens van kinderen moeten anonimiseren. 

Sommige gemeenten zijn nog verder gegaan. Bij de aanbestedingen van de gemeente Tytsjerksteradiel en Hoorn zijn zelfs namen van kinderen verstrekt. In het document dat de gemeente Lelystad heeft gepubliceerd zijn medische gegevens af te lezen: 'Leerling heeft PTSS' en 'Leerling kan woedeaanvallen hebben'.  Even verderop staat als notitie bij een adres: 'Let op: adres is geheim!' Het bewuste adres is jarenlang voor iedereen te zien geweest.

VVD-Kamerlid Bente Becker noemt de publicatie van de gegevens 'zorgelijk'. Ze wil staatssecretaris Dekker van Onderwijs vragen om samen met minister Plasterk een convenant op te stellen, waarin gemeenten afspraken maken over het anonimiseren van leerlinggegevens. De betrokken gemeenten geven, elk afzonderlijk, in een reactie aan het te betreuren dat privacygevoelige informatie op straat is beland. Na vragen hierover van RTL Nieuws hebben de meeste gemeenten de betrokken ouders geïnformeerd over het datalek. Alle privacygevoelige gegevens zijn inmiddels verwijderd en bij de Autoriteit Persoonsgegevens is melding gemaakt van het datalek.

 Gerelateerd