Pendeldienst Vijfsluizen moet om de tien minuten

09-05-2019 Nieuws Kor Kegel

Metrostation Vijfsluizen moet vanuit Vlaardingen-Oost overdag elke tien minuten bediend worden, niet alleen in de spits

SCHIEDAM – Het moet een misverstand zijn dat de pendeldienst tussen metrostation Vlaardingen-Oost en het metrostation Vijfsluizen alleen tijdens de spitsuren zal rijden. Eerder is afgesproken dat deze verbinding overdag een frequentie krijgt van elke tien minuten. Dat is het standpunt van burgemeester en wethouders van Schiedam in een reactie op het vervoerplan 2020 van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH). 
Het college van B & W verzoekt de MRDH dan ook om het vervoerplan aan te passen volgens wat eerder overeengekomen was. 

En het college beveelt nadrukkelijk aan om over te stappen om kleinschaliger, althans fijnmaziger OV met kleiner materieel dan de bestaande RET-bussen. Saillant detail: de bewonersvereniging Schiedam-Zuid pleitte daar 35 jaar geleden al voor. Toen hield het gemeentebestuur zich er doof voor.  

Het vervoerplan voor 2020 wijkt weinig af van het vervoerplan 2019 met uitzondering van het wezenlijke punt van de beperkte dienstregeling van de pendeldienst die er overdag zou zijn tussen de metrolijnen Schiedam-Hoek van Holland en Rotterdam-Spijkenisse. Het enige overstappunt van beide metrolijnen is station Schiedam-Centrum, maar daarna lopen ze gescheiden van elkaar, reden waarom besloten was tot een pendeldienst tussen Vlaardingen-Oost en Vijfsluizen.

Het Schiedamse gemeentebestuur maakt bezwaar tegen de inperking van de dienstregeling tot de spits. Tegelijk echter roept Schiedam de MRDH, de RET en andere aanbieders van vervoer in Schiedam op om gezamenlijk een kwaliteitssprong te maken. Integratie van lokaal vervoer, doelgroepenvervoer en de ‘last mile’ verdient de voorkeur. Het college van B & W betrekt daarbij nadrukkelijk Argos Mobiel en de bedrijvenpendels naar de havengebieden van Schiedam.  

Kritisch is het Schiedamse gemeentebestuur dat de MRDH een veel te korte termijn gesteld heeft voor reacties van de betrokken gemeenten in Zuid-Holland. Later deze maand zijn er in Schiedam nog commissievergaderingen over dit onderwerp, maar de MRDH wil nu al weten hoe de gemeenten erover denken. Schiedam wil dat het regiobestuur van de Rijnmond en Haaglanden serieuzer omgaat met inspraakmogelijkheden.  

Het college stelt zich scherp en alert op: “Wat er niét in het vervoerplan staat, baart ons zorgen. Schiedam is een zeer stedelijke omgeving waar openbaar vervoer essentieel is. Het aantal auto’s en files is stijgende, de mobiliteitsbehoefte neemt toe en de luchtkwaliteit verdient een impuls. Deze veranderde samenleving vraagt om andere en nieuwere ambities in de wijze waarop we ons openbaar vervoer beschouwen. In Schiedam zien we vooral mogelijkheden in het verbeteren van de fijnmazigheid en het combineren van vervoeraanbod op maat met regulier vervoeraanbod. Het openbaar vervoer in Schiedam bestaat uit een hoofdstructuur van het metronet, een onderliggende structuur van tramljnen en een fijnmazige bediening van bussen. Over de huidige vorm en frequentie van de metro zijn we tevreden. Vanwege de Hoekse Lijn perikelen rijden de metro van lijn A met eindbestemming Schiedam-Centrum nu tijdelijk door tot Pernis en doen alle Schiedamse stations aan. Dit betekent voor Schiedam een betere bediening. Deze bediening behouden wij graag, ook na de indienststelling van de Hoekse Lijn. Uiteraard kijken we reikhalzend uit naar deze indienststelling.”

“Een positieve ontwikkeling is de invoering van de nachtmetro. Ten aanzien van de tram zijn wij tevreden over de dienstverlening tot aan Spaland. Verder op de lijn hebben we meer zorgen; de tramlijn is, ondanks eerdere ambities van de stadsregio Rotterdam, nog steeds niet doorgetrokken. Het lijkt alsof deze ambitie is verdwenen. Daarnaast is het inkorten van de tram in de avonduren, waardoor de wijken Spaland en Woudhoek ‘s avonds niet bediend worden, nog steeds een moeilijk punt. Onze gemeenteraad heeft hier meerdere malen kritische uitspraken over gedaan.”  

Vervolgens: “Het lokale busvervoer – met de lage frequentie en ontbreken van vervoer in de avonduren en op zondag – blijven we kwalitatief onvoldoende vinden. Voor toekomstige vervoerplannen zien we mogelijkheden om het fijnmazige vervoer meer lokaal vorm te geven. De vorig jaar reeds voorziene inperking van lijn 126 en eerdere beperkingen in voorgaande jaren versterken dat alleen maar. Het lokale busvervoer vraagt ons inziens om aanvullende inzet met nieuw elan. Wij zien mogelijkheden om tot beter, sneller en fijnmaziger lokaal vervoer te komen, door de inzet van huidige middelen van RET-busvervoer, bedrijfsvervoer en vrijwilligers te combineren. Wij verwachten veel van een fijnmazig ringbussysteem met kleiner materieel en flexibelere bemensing.” 
“Deze bus verbindt de hele stad en biedt goede overstapgelegenheden op ander openbaar vervoer (tram, metro, trein en vervoer over water). Dit vervoerssysteem dient onderdeel te zijn van de reguliere dienstregeling, zodat reizigers het openbaar vervoer als een reëel alternatief kunnen zien voor andere vervoermiddelen; ook in de wijken en ook in de daluren. Dit sluit goed aan bij de ambities die de MRDH heeft geuit op het vlak van Mobility As A Service (MaaS).”

Tot slot vraagt Schiedam om meer OV-arrangementen van de RET voor de minima. “De MRDH kan een centrale rol spelen in het aanbieden van aanvullende arrangementen, die door gemeenten naar keuze kunnen worden afgenomen. We missen dit in het nu voorliggende vervoerplan.”