Pas op de plaats met Decathlon

11-03-2020 Nieuws Kor Kegel

Decathlon zou te ver van de binnenstad af komen

SCHIEDAM – Had de gemeente Schiedam maar een plek voor Decathlon gevonden in ’s-Graveland of Nieuw-Mathenesse, dan was de kans veel groter geweest dat de provincie Zuid-Holland er medewerking aan had verleend. 

Maar de locatie aan de Hargalaan in de zuidoostelijke oksel van het Kethelplein is voor het provinciebestuur onacceptabel. Vrijdag haalde de provincie weer een punt binnen, blijkt uit de vandaag gepubliceerde uitspraak van de voorzieningenrechter van de Raad van State.  

De rechter, mr. Rosa Uylenburg, wijst de verzoeken af van de gemeenten Schiedam en Den Haag om alvast voorbereidingen te treffen die de komst van Decathlon mogelijk moeten maken. Schiedam wil Decathlon aan de Hargalaan, goed bereikbaar vanaf de A20 en de A4, en Den Haag wil een vestiging van Decathlon in Forepark, een bedrijventerrein langs de A4 en de A12. De provincie heeft de desbetreffende onderdelen van de bestemmingsplannen niet goedgekeurd en schrapte detailhandel uit die plannen. 

Daartegen hebben de gemeenten beroep aangetekend en dat loopt nog, maar ondertussen willen de gemeenten verder met de voorbereidingen. De voorzieningenrechter ziet echter een risico dat er onomkeerbare stappen worden gezet. Mr. Uylenburg is het niet eens met de gemeente Schiedam dat er pas onomkeerbaarheid ontstaat bij fysieke ontwikkelingen (de bouw). Ook in de aanloop daarnaartoe dreigt onomkeerbaarheid. Dat is niet wenselijk, omdat de provincie uiteindelijk in het gelijk kan worden gesteld.  

Tijdens de zitting aan de Kneuterdijk 22 in Den Haag passeerden de bezwaren van de provincie weer eens de revue. De gekozen locaties voor Decathlon in Schiedam en Den Haag liggen te ver af van de stadscentra. Zowel in Schiedam-Centrum als in de Haagse binnenstad zijn er alternatieve locaties beschikbaar, binnen en aansluitend aan de centra. 

De provincie wil perifere detailhandel weigeren om leegstand en verminderde leefbaarheid in de stadscentra te voorkomen. Bovendien hebben de locaties aan de Hargalaan en in Forepark onvoldoende ontsluiting voor andere vormen van vervoer dan de auto. De provincie wil voor Schiedam en Den Haag geen uitzondering maken om ongewenste precedentwerking te voorkomen.

Een deel van die argumenten had de provincie niet kunnen gebruiken als Schiedam voor Decathlon een plek dichter bij de binnenstad had gevonden, bijvoorbeeld in ‘s-Graveland en Nieuw-Mathenesse, waar al detailhandel bestaat en bestond. Die locaties zijn met de auto goed bereikbaar en ook voor andere vormen van vervoer. Dan was er geen precedentwerking geweest.  

Schiedam stelt zich op het standpunt dat grootschalige sportdetailhandel met de try & buy-formule zo veel ruimte vergt dat vestiging in de binnenstad niet mogelijk is. De Franse sportketen wil er een megazaak waar je ook sporten kunt uitproberen en waar evenementen kunnen plaatsvinden. Het gaat om een zaak van zevenduizend vierkante meter met sportvelden en 375 parkeerplaatsen. 

De kwestie of Decathlon zich op ‘sportplaza’ Harga mag vestigen speelt al sinds 2014. Het beroep van Schiedam en Den Haag wordt later dit jaar inhoudelijk door de Raad van State behandeld. Vrijdag ging het slechts om het verzoek om alvast voorbereidingen te treffen voor bijvoorbeeld een omgevingsvergunning en het bouwrijp maken van de grond, maar dat werd door mr. Uylenburg dus afgewezen.Gerelateerd