Overslagrecord Rotterdamse haven

26-07-2019 Nieuws Redactie

Foto: Havenbedrijf Rotterdam

SCHIEDAM - De overslag in de haven van Rotterdam is in de eerste zes maanden van dit jaar met 3,4 procent gegroeid. In totaal werd 240,7 miljoen ton aan goederen behandeld bij de verschillende terminals tussen Rotterdam-Centrum en de Maasvlakte.

Nog nooit was de overslag aan de boorden van de Nieuwe Waterweg zo hoog. Vorig jaar ging het in dezelfde periode nog om een overslagtotaal van 232,7 miljoen ton in het eerste halfjaar.

De haven verwerkte meer containers (4,8 procent in tonnen en 6,4 procent in teu - twintig voetscontainers, red.) en ruwe olie (2,8 procent). Het Havenbedrijf Rotterdam schrijft dit toe aan de import van goedkopere Amerikaanse olie. Verder ging er 94 procent meer vloeibaar aardgas (LNG) door de Rotterdamse haven dan een jaar eerder; ook hier lag de oorzaak in de Verenigde Staten, dat meer gas naar Europa exporteerde. Minder overslag was er van minerale olieproducten (5,8 procent) en agrarische goederen (7,2 procent).

Directeur Allard Castelein van het Havenbedrijf Rotterdam verwacht voor de rest van dit jaar een lichte afzwakking van de groei in goederenoverslag, onder meer door de brexit en de handelsoorlog tussen China en de VS. Wel stelt hij met 'verschillende partijen' in gesprek te zijn over investeringen op de Maasvlakte. Hij rekent erop dat deze nieuwe overslagcapaciteit binnen zes jaar operationeel is.

De omzet van het havenbedrijf steeg met vier procent tot 358 miljoen euro. Dat geld wordt ontvangen uit onder meer zeehavengelden en de huur- en erfpachtopbrengsten van uitgegeven terreinen. Omdat de operationele lasten minder stegen dan de opbrengsten verbeterde het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen met zeven procent tot 135 miljoen euro.

Het Havenbedrijf investeerde in de eerste zes maanden van dit jaar 177 miljoen euro. In mei werd de eerste paal geslagen voor de Container Exchange Route. De aanleg van het Theemswegtracé, waarbij een gedeelte van de havenspoorlijn wordt omgelegd, loopt volgens de havenbeheerder ‘op schema’. De totale investeringen in dit jaar komen waarschijnlijk uit op een bedrag van 350 tot 380 miljoen euro.Gerelateerd