Overslag Rotterdamse haven daalt - containeroverslag plus zes procent

26-07-2018 Nieuws Redactie


ROTTERDAM - De haven van Rotterdam heeft in de eerste zes maanden van 2018 een overslag gerealiseerd van 232,8 miljoen ton. Dat is 2,2 procent minder dan in het eerste halfjaar van 2017.

De daling is vooral toe te schrijven aan de daling van de overslag van kolen (min 11,9 procent), ruwe olie (min 7,6 procent) en minerale olieproducten als stookolie. De containeroverslag steeg met 5,9 procent (in tonnen, plus 6,2 procent uitgedrukt in eenheden van twintig voet) ten opzichte van de eerste zes maanden van vorig jaar. In mei werd een nieuw overslagrecord geboekt.

Het marktaandeel van Rotterdam ten opzichte van concurrerende havens tussen Hamburg en Le Havre is in de containersector toegenomen van 30,9 procent (in het eerste kwartaal 2017) naar 31,2 procent (eerste kwartaal 2018).

De daling in het massagoed heeft volgens het Rotterdamse Havenbedrijf vooral te maken met het sluiten van kolengestookte energiecentrales, lagere energieproductie van nog operationele centrales en minder aanvoer van cokeskolen voor de staalindustrie. Opvallende groeisegmenten waren LNG en biomassa met ruime verdubbelingen ten opzichte van overslagvolumes in dezelfde periode vorig jaar.

De financiële positie van het Havenbedrijf over het eerste halfjaar van 2018 was stabiel. Terwijl de ontvangen zeehavengelden gering daalden, namen de huur- en erfpachtopbrengsten van uitgegeven terreinen juist licht toe. Het resultaat vóór belastingen bleef nagenoeg onveranderd op € 126,1 miljoen.


Gerelateerd