OV over het water krijgt meer haltes, maar waar?

19-12-2018 Nieuws Kor Kegel

De Waterbus zal straks ook kleinere vaartuigen voor OV naast zich krijgen

DEN HAAG – Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben uitgesproken dat het personenvervoer te water in de wijde Rotterdamse regio fijnmaziger moet worden, zodat ook de smallere wateren kunnen worden aangedaan en meer inwoners van de provincie ervan kunnen profiteren.  

Er is de laatste jaren al uitbreiding geweest van de Waterbus met nieuwe lijnen en vaarten tussen Rotterdam en de Drechtsteden en toeristische locaties zoals de molens van het werelderfgoed Kinderdijk, natuurgebied Tiengemeten en het Haringvliet. Maar het provinciebestuur wil meer. 
In de statenvergadering werden vandaag als voorbeelden de Hoeksche Waard en Vijfheerenlanden genoemd, maar het zou evenzogoed kunnen dat er tevens uitbreiding komt in en ten westen van Schiedam, denk aan het westelijk deel van de Rijnmond met Rozenburg, Voorne-Putten en wellicht ook Goeree-Overflakkee.  

Meer diversiteit in de vloot moet het netwerk fijnmaziger maken, zegt SP-fractievoorzitter Lies van Aelst. Zij zet zich al vele jaren in voor beter OV te water. In 2010 schreef ze het rapport: ‘Waar water is, is een weg’. 
Vanaf 2030 moet het ‘natte OV’ honderd procent emissievrij zijn, ofwel: nul uitstoot. Toiletten en wifi aan boord zorgen voor nog meer comfort.  

Lies van Aelst is blij met de ambitieuze nieuwe plannen. “Zeker in onze provincie is het een slimme, schone keuze, die onze toch al drukke wegen ontlast en vele vervuilende omrijkilometers over de weg bespaart. Daarbij wordt het OV over water door de reizigers al jaren hoog gewaardeerd”, zegt ze.

De nieuwe plannen sturen aan op de inzet van innovatieve schone schepen die ook geschikt zijn voor kleinere vaarwegen. Hierdoor wordt het netwerk fijnmaziger en kunnen nieuwe locaties voor wonen, werken en toerisme langs het water worden ontsloten en ontwikkeld. 
Ook belangrijk is de aansluiting van het OV over water op nieuwe mobiliteitsontwikkelingen zoals de elektrische fiets, deelfietsen en deelauto’s. Vooral in combinatie met de fiets kunnen deur-tot-deur-reistijden korter worden. Daarbij vermindert de drukte op de wegen.

Huidige contracten voor het OV over water lopen in 2022 af. Op basis van het vandaag aangenomen nieuwe beleidskader wordt de komende maanden het Programma van Eisen voor de nieuwe aanbesteding opgesteld. Hiermee is dit vervoer over water weer voor lange tijd veiliggesteld.