Oost west, thuis stress

22-03-2019 Nieuws Kor Kegel

Toezicht & Handhaving heeft het er druk mee

SCHIEDAM – Oost west, thuis best. Dat gaat in Schiedam niet helemaal op. De meeste klachten over woonoverlast komen uit Schiedam-West en Schiedam-Oost en voorts uit de wijken Groenoord en Nieuwland.

Heel opmerkelijk is dat het twee straten in West zijn en een beperkt aantal straten in Oost, waar de woonoverlast het ergst wordt ervaren. Deze hardnekkige woonoverlast blijkt uit een tussentijdse evaluatie van Laura Penders, die in januari vorig jaar door de gemeente Schiedam werd aangesteld als regisseur woonoverlast. 
Laura adviseert het gemeentebestuur over het opleggen van gedragsaanwijzigingen volgens de Wet Aanpak Woonoverlast. Ze heeft ook als opdracht om aan de hand van de Wet Bijzondere Maatregelen Problematiek (Wbmgp), de Aanpak Woonoverlast en de Aanpak Huisjesmelkers nadere voorstellen te doen hoe het in de praktijk het best vorm kan krijgen.  

Haar eerste evaluatie laat een trend zien, maar is nog niet volledig onderbouwd met harde cijfers. Uit de evaluatie komt naar voren dat de meeste overlastzaken afkomstig zijn uit de wijken Groenoord, Nieuwland, Oost en West. Bij de toepassing van de Wbmgp blijkt dat het grootste aantal aanvragen uit een specifiek aantal straten in Oost komt. Ook twee straten in West kennen een hoog aantal aanvragen van nieuwe bewoners. In een brief hierover van B & W aan de Schiedamse gemeenteraad staat niet om welke straten het gaat, maar in Oost en West weten ze het wel… Het zijn de straten met veel stress tussen de buurtbewoners.  

Eind dit jaar volgt een veel uitgebreider evaluatie. Maar eerst is er volgende week woensdag een informatiebijeenkomst over woonoverlast. Deze vangt aan om acht uur ’s avonds. Liefst had het college de informatie verstrekt tijdens Het Stadserf, één avond eerder, maar omdat Het Stadserf grotendeels in het teken staat van de maritieme ontwikkelingen (Offshore Valley Schiedam), wordt het uit elkaar getrokken.