Ook in Schiedam meer ongelukken in verkeer

22-12-2019 Nieuws Kor Kegel

De 's-Gravelandseweg kent betrekkelijk veel ongevallen. Archieffoto: Flashphoto

SCHIEDAM – Na een aantal jaren van afname van het aantal verkeersslachtoffers is er weer sprake van een toename. Deze landelijke trend doet zich ook in Schiedam voor, maar het college van burgemeester en wethouders hanteert andere getallen dan RTL Nieuws onlangs meldde.  

RTL maakte op donderdag 14 oktober melding van 1595 ongelukken in de periode 2016-2018. Daarbij vielen twee doden en moesten 242 slachtoffers naar het ziekenhuis. RLT telde veertien black spots in Schiedam; dat zijn locaties waar in drie jaar tijd tien ongevallen of zes letselongevallen worden geteld.  

Deze cijfers wijken af van wat bij het gemeentebestuur bekend is. Op alle wegen in Schiedam zijn in die drie jaar 1430 ongevallen geregistreerd, waarvan 1037 op gemeentelijke wegen. Volgens het college van B & W waren er in Schiedam tien black spots, waarvan er inmiddels acht zijn aangepakt. De gemeente maakt gebruik van het Bestand geRegistreerde Ongevallen in Nederland (BRON) dat jaarlijks door Rijkswaterstaat wordt bijgewerkt. Ook RTL baseerde zich op BRON. Voor het college is het onduidelijk waarom de cijfers van RTL Nieuws afwijken.  

Dat blijkt uit de recente beantwoording van schriftelijke vragen die Theo Wijmans (SP) medio november stelde. Vooral op kruispunten neemt het aantal ongelukken toe. Landelijk waren er in drie jaar tijd 16.000 ongelukken op kruispunten, waarvan 172 met dodelijke afloop. Mogelijk is het aantal ongelukken nog groter, want niet elk ongeluk wordt geregistreerd en van een deel van de ongelukken is niet bekend waar ze precies plaatsvonden.

RTL noemde de kruising van Westfrankelandsedijk en Admiraal De Ruyterstraat als de gevaarlijkste, gevolgd door Broersvest-Overschieseplein en Plein 1940-1945.  

De aanpak van de verkeersveiligheid is urgent, zegt het college van B & W. Dat staat in de startnotitie ‘Mobiliteit in Schiedam’ die in juli door de gemeenteraad is vastgesteld. De voorbije jaren is vooral ingezet op de aanpak van black spots op wegen waar de maximumsnelheid van vijftig kilometer per uur geldt; dat zijn de punten met relatief veel verkeersslachtoffers. Overeenkomstig het Uitvoeringsprogramma 2016-2018 zijn zeven van de tien black spots in Schiedam aangepakt. Vorig jaar is ook de kruising van Westfrankelandsedijk en Admiraal De Ruyterstraat aangepakt; het werd een rotonde.

Er resteren op de gemeentelijk wegen in Schiedam nog twee black spots: de ’s-Gravelandseweg bij de Fokkerstraat (elf ongevallen) en de driesprong Mozartlaan-Borodinlaan (tien ongevallen). Overigens vormen de plekken met een verhoogd risico uiteindelijk maar een beperkt deel van de totale verkeersonveiligheid. Daarom willen B & W een dalende lijn van het aantal ongevallen ook bewerkstelligen met maatregelen gericht op infrastructuur, gedrag, educatie en handhaving. De fysieke maatregelen zijn ook gericht op straten waar dertig kilometer per uur geldt en op de omgeving van scholen. Voorts op specifieke situaties die door Schiedammers worden aangegeven.  

De afgelopen jaren is veel aandacht besteed aan verkeersveiligheid met de verkeersveiligheidsbox en educatie op basisscholen. Ook doet Schiedam mee met de regionale campagne ‘Maak een punt van nul verkeersslachtoffers’. In dit kader heeft Excelsior ‘20 een verkeersveiligheidsambassadeur aangesteld die het belang van verkeersveiligheid uitdraagt binnen en buiten de vereniging. Ook zien B & W dat verschillende partijen zelf actie voeren, zoals de Sint Jozefschool en IKC Kethel. De Sint Jozefschool heeft kort geleden met spandoeken actie gevoerd tegen het foutparkeren rondom de school en vóór het belang van verkeersveiligheid.