Onderzoek naar veiligheid IT in haven

04-06-2018 Nieuws Redactie

De RPA 13 op de Nieuwe Maas - ook voor het functioneren van dit schip is IT van groot belang

ROTTERDAM - Deze week start een veiligheidsonderzoek naar cybersecurity in de Rotterdamse Haven. Het is een initiatief van het Havenbedrijf Rotterdam, FERM, Smart Port, de Veiligheidsalliantie regio Rotterdam, de Haagse Hogeschool en de Avans Hogeschool.

Door toenemende afhankelijkheid van digitale systemen en technologieën is de behoefte aan strategisch inzicht in cybersecurity gegroeid en van groot belang voor bedrijven in de Rotterdamse haven, aldus de initiatiefnemers.

Tijdens het World Economic Forum 2018 (van 23 tot 26 januari) in Davos, is cybersecurity als één van ‘s werelds grootste risico’s bestempeld. Het aantal cyberaanvallen neemt drastisch toe en cyberaanvallen belasten de wereldeconomie jaarlijks met zo’n $445 miljard.

Ook de praktijk heeft aangetoond dat bedrijven in de Rotterdamse haven kwetsbaar kunnen zijn voor digitale dreigingen. Door de toenemende mate van digitale informatie-uitwisseling en verbanden tussen ketens en organisaties in het vitale Rotterdams havengebied, is cybersecurity van cruciaal belang.

Het onderzoek heeft als doel het opzetten van een 'nulmeting' voor cybersecurity in het havengebied en zal industrie-breed ingaan op drie thema’s:
1. Dreigingen en technische maatregelen
2. Technologische afhankelijkheden en organisatorische maatregelen
3. Kennis- en ontwikkelbehoefte voor informatievoorziening omtrent cybersecurity

De goede samenwerking tussen kennisinstituten, publieke en private partners heeft geresulteerd in de opzet van dit onderzoek. Deze week worden enquêteformulieren verstuurd naar organisaties in de Rotterdamse haven, waaronder in Schiedam. Dat betekent de formele start van het project.


Gerelateerd