Onderzoek naar mogelijke aanwezigheid lood in bodems

14-10-2021 Nieuws Redactie

Het veldwerk start naar verwachting deze maand en zal ongeveer zes weken duren; foto: gemeente Schiedam


SCHIEDAM - De gemeente Schiedam laat onderzoek doen naar de mogelijke aanwezigheid van lood in de bodem bij speeltuinen, kinderdagverblijven en volkstuincomplexen. Het onderzoek duurt naar verwachting tot half november.

Uit recent landelijk onderzoek blijkt dat lood slecht is voor de ontwikkeling van de hersenen van jonge kinderen. Daarom is het belangrijk dat vooral kinderen tot en met 6 jaar zo min mogelijk lood binnenkrijgen, onderstreept de gemeente. Zij kunnen lood binnenkrijgen door bijvoorbeeld hun vingers in hun mond te steken, tijdens het spelen op een bodem met lood. Ook kunnen kinderen en volwassenen lood binnen krijgen via grond van gewassen die in een eigen moestuin zijn gekweekt.

Vroeger werd het afval uit huizen en werkplaatsen vaak in de directe omgeving weggegooid. In Nederland zijn de bodems van veel binnensteden opgehoogd met dat stadsafval en puin. Dat is ook in Schiedam gebeurd. Het afval was vaak vervuild met stoffen zoals lood. Daarnaast waren er vroeger in Schiedam veel bedrijven die met lood werkten, zoals verffabrieken. Deze bedrijven zijn gestopt en gesloopt. Nu staan er huizen met tuinen en liggen er bijvoorbeeld kinderspeelveldjes. Op sommige plekken is er nog lood in de bodem aanwezig.

Om vast te stellen of binnen de gemeente een verhoogde hoeveelheid aan lood aangetroffen kan worden, heeft de gemeente in 2019 onderzoek gedaan naar lood. De verwachtingen over de Schiedamse bodem zijn toen bepaald. In de historische binnenstad en de de wijken daaromheen wordt een slechte of onvoldoende bodemkwaliteit verwacht. In de wijken West, Oost en De Gorzen wordt verwacht dat de bodemkwaliteit wel voldoende is.

Het adviesbureau RSK onderzocht in het najaar van 2020 of er inderdaad te veel lood in de kinderspeelplaatsen en volkstuincomplexen in de Binnenstad, West, Oost en de Gorzen zit. Uit de inventarisatie is gebleken dat er binnen de eerdergenoemde stadsdelen 27 openbare kinderspeelplaatsen aanwezig zijn waar contact met grond mogelijk is en elf kinderdagverblijven zijn gevestigd met buitenspeelplaatsen waar contactmogelijkheden met grond aanwezig zijn. Daarnaast heeft Schiedam vier volkstuincomplexen, waarvan twee kindertuincomplexen en een educatieve buurtuin die alle deels worden gebruikt als moestuin.

De gemeente Schiedam heeft milieukundig onderzoeksbureau Tritium Advies opdracht gegeven om op bovengenoemde locaties het gehalte aan lood in de grond te bepalen door monsters te nemen en deze te onderzoeken. Het veldwerk start naar verwachting deze maand en zal ongeveer zes weken duren. De resultaten van het onderzoek worden voor het einde van het jaar verwacht. Op basis van de resultaten wordt gekeken of maatregelen noodzakelijk zijn.Gerelateerd