Ondanks lockdown daalt aantal bijstandsuitkeringen

16-01-2021 Nieuws Redactie


SCHIEDAM – De eerste lockdown vanwege Corona in het voorjaar heeft niet voor een toename van het aantal bijstandsuitkeringen in Schiedam gezorgd. Sterker nog: de trendgewijze daling van het aantal uitkeringen zet door.

De meest recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) lopen tot en met juni afgelopen jaar. Toen ontvingen 36,9 op iedere duizend Schiedammers een bijstandsuitkering. Uitgaande van 79.000 Schiedammers zijn dat ruim 2900 verstrekte uitkeringen krachtens de Participatiewet.

In juni 2019 lag dat percentage hoger: 37,4. Het zou kunnen dat in de tussentijd, tot het uitbreken van de Coronacrisis, het aantal uitkeringen meer dan 0,5 per duizend Schiedammers is gedaald, zodat er sindsdien toch sprake is van een stijging. Cijfers gepubliceerd door het Centrum voor Economisch Welzijn wijzen daar ook op. Maar ook volgens dat onderzoeksbureau ligt het aantal verstrekte uitkeringen in de eerste helft van 2020 lager dan in de eerste zes maanden van 2019.

Opmerkelijk is dat de ontwikkeling in andere steden niet te vergelijken is. Zo groeide tussen juni 2019 en juni 2020 het aantal uitkeringen dat de gemeente Rotterdam verstrekte. Dat aantal ligt overigens ook op een veel hoger niveau dan in Schiedam, ook relatief. In juni 2020 waren er op iedere duizend Rotterdammers 67,8 die een uitkering ontvingen. Een jaar eerder lag dat aantal op 66,4/duizend.

In heel Nederland steeg het aantal mensen dat afhankelijk is van een bijstandsuitkering wel tussen juni 2019 en juni 2020. Van 27,6 naar 27,9 per duizend inwoners. Het aantal bijstandsuitkeringen in Schiedam ligt dus boven het landelijk gemiddelde.

Duidelijk is ook dat het aantal bijstandsuitkeringen voor het uitbreken van Corona flink terugliep: in 2017 lag het aantal in Rotterdam nog op 74,8 per duizend, in Schiedam op 42,6. Voor Schiedam betekent dit een vermindering van het aantal uitkeringen met 7,5 procent in drie jaar. In juni 2015, toen de nieuwe Participatiewet net een half jaar de Wet werk en bijstand had vervangen, waren 41,5 op iedere duizend Schiedammers aangewezen op de bijstand.

Wat verder opvalt is dat Schiedam Vlaardingen heeft achterhaald waar het gaat om het aantal verstrekte uitkeringen. Tegenover de 42,6 per duizend van Schiedam in 2017 kwam Vlaardingen toen tot 42. Een jaar later zakte het aantal uitkeringen in beide steden, naar 39,9 in Vlaardingen en 40,5 in Schiedam. Vorig jaar juni bleek Schiedam de buur te hebben ingehaald: 37,4/1000 uitkeringen, tegen 38,6 in Vlaardingen. Deburen kwamen per 1 juni 2019 uit op 37,9/1000.

Ten opzichte van de laatste buurgemeente van Schiedam, Midden-Delfland, verstrekt Schiedam nog altijd veel uitkeringen: daar ontvangen 9,2 op iedere duizend inwoners bijstand.Gerelateerd