Omwonenden dringen aan op hoogliggend fietspad Leerlooierpad

07-12-2016 Nieuws Redactie

SCHIEDAM – De samenwerkende bewonersgroepen in Woudhoek dringen aan op een snelle aanleg van een fietspad dat het sportpark Willem-Alexander ontsluit, op het zogenaamde 'schelpenpad'.

Dit is de voormalige spuitkade tussen de hoge essen die nu het Leerlooierpad is. Naast die kade is de afgelopen weken gewerkt aan een fietspad dat tijdelijk het sportdak bereikbaar moet maken vanuit Woudhoek en Kethel. De gemeente heeft aangegeven in 2018 te willen werken aan een definitieve 'ontsluiting' per fiets van het sportpark over het Leerlooierpad.

De bewoners stellen nu voor dit eerder op te pakken. Zij consulteerden bomenexpert Huib Sneep en die concludeerde dat het aanleggen van een fietspad op de spuitkade zonder nadelige consequenties voor de bomen kan gebeuren. Sterker nog: het tijdelijke fietspad pakt voor de bomen ongunstiger uit.

Dan Timmers en Cocky Duyn stellen namens de bewoners dat de gemeente de omwonenden een handreiking kan doen door niet wachten tot 2018. “De voorbereiding hiervoor kan direct worden opgestart door de projectleider Ophogen Ambachtenbuurt-Noord, de heer Goof Meuldijk en de wijkprocesmanager Marcel Kreuger, samen met een aantal betrokken bewoners.” Als de planvorming met verve ter hand wordt genomen zou het werk aan het fietspad volgens de bewoners komend jaar al direct na de zomervakantie kunnen worden begonnen.

De bewoners pleiten daarbij voor een fietspad vanaf het sportpark over het gehele schelpenpad tot aan de Warmoezenierstraat en van daaruit aangesloten op het fietspad langs het Geuzenplein. Nu houdt het naar beleving van de bewoners 'halverwege' op.

De bewoners zijn allerminst te spreken van de opstelling van de Schiedamse ambtenaren. “Door deze rapportage (van Sneep, red.) wordt opnieuw, zoals eerder ook al in de rapportage van het SOAB, aangetoond dat de gemeente te veel vasthoudt aan haar eigen plannen en de meningen van haar eigen adviseurs.” Het gevoel wordt daardoor bij de bewoners steeds groter dat zij niet serieus worden genomen, zo schrijven Duyn en Timmers aan B&W en de gemeenteraad. “Natuurlijk is er veel gepraat en gecorrespondeerd over het gehele project, zoals beide wethouders aangeven in de notitie aan de gemeenteraad, maar helaas is het er niet van gekomen om gezamenlijk te zoeken naar oplossingen en was er meer sprake van een project “actie en reactie”, aldus de bewoners.

Het zit hen hoog dat er in de zomer eerst maandenlang geen actie werd ondernomen vanuit het stadskantoor en dat kort daarna met de opening van het sportpark nabij, op stel en sprong knopen moesten worden doorgehakt. “Uiteindelijk is alles in de tijd gezet door het begrip monitoren in te voeren.” Dat betekent zo veel als dat de werkzaamheden volgens het oorspronkelijke plan worden aangepakt en dat de situatie in de tijd wordt gevolgd, ook op ongewenste ontwikkelingen. “Het blijft jammer dat de gemeente de handreiking van de bewoners om gezamenlijk op te trekken niet heeft overgenomen, niet bij het voorstel om gezamenlijk een second opinion uit te laten voeren op de ontsluitingsplannen, en niet om gezamenlijk oplossingen te bedenken voor de aanleg van het fietspad Leerlooierpad en de aanpassingen rondom de woningen aan het De La Marplein. Naar onze mening blijven dit gemiste kansen en wordt er uiteindelijk geld uitgegeven, zoals nu bij het tijdelijke fietspad, dat niet nodig was geweest bij een goede gezamenlijke voorbereiding.”

Verder stoort het de Woudhoekbewoners dat het op een informatieavond op 24 oktober toegezegde plan van aanpak over de aanpak van het monitoren, er nog altijd niet is, terwijl een termijn van drie weken was afgesproken. “Hoe moeten omwonenden nu vertrouwen krijgen in deze aanpak als er opnieuw niet aan gemaakte afspraken wordt voldaan.”


Gerelateerd