Omrin gaat huisvuil nascheiden

13-12-2016 Nieuws Redactie

SCHIEDAM - Omrin gaat restafval uit Schiedam en Vlaardingen nascheiden. Gisteren tekenden het bedrijf uit Leeuwarden en afvalinzamelaar Irado hiertoe een langjarige overeenkomst.

Nascheiden is het nog eens door een scheidingsinstallatie halen van afval. Hierbij worden herbruikbare stoffen die in het huishoudelijk afval zijn gegaan, alsnog worden gerecycled. Met ingang van januari gaat Omrin jaarlijks ongeveer veertigduizend ton restafval op die manier verwerken. Nascheiding levert een verhoging van het afvalscheidingspercentage op van ruim tien procent voor beide gemeenten, zo verwacht Irado. Het afvalbedrijf is met de overeenkomst ook aandeelhouder geworden van Omrin. Dat bedrijf is tot dusver vooral actief in de noordelijke provincies.

Om de huidige afvalscheidingspercentages van Schiedam (44 procent) en Vlaardingen (28 procent) te verbeteren, werd gezocht naar een goed draaiende nascheidingsinstallatie. Daarom startte Irado in 2015 in de gemeente Schiedam met een proef waarbij een deel van het huishoudelijk restafval door Omrin werd nagescheiden. Begin 2016 werd daar ook circa de helft van het huishoudelijk restafval uit de gemeente Vlaardingen aan toegevoegd. De doelstelling van Irado en beide gemeenten is om in 2020 te streven naar 160 kilo restafval per persoon per jaar. Nu is dat in Schiedam circa 250 kilo en in Vlaardingen ongeveer 320 kilo.

John Vernooij, directeur van Omrin: “Irado was heel tevreden met onze eerste samenwerking, want hun afvalscheidingscijfers zijn sterk verbeterd. Zij hebben in Schiedam en Vlaardingen met vrij veel hoogbouw te maken, dus is afvalscheiding daar relatief lastig. Daarom vindt Irado als aanvulling op bronscheiding de nascheiding heel belangrijk. Na een landelijke inventarisatie is Irado bij Omrin terechtgekomen, vooral vanwege onze goed draaiende nascheidingsinstallatie op Ecopark De Wierde in Heerenveen. Daar zijn we best trots op.”

André Hertog, directeur van Irado: “Voor Irado is samenwerken als aandeelhouder van Omrin een logische stap. Formeel zijn wij er verantwoordelijk voor dat het afval uit onze aandeelhoudende gemeenten verwerkt wordt. Op het vlak van circulaire economie zien wij ook mooie kansen ontstaan. Daarnaast heeft Omrin eenzelfde bedrijfsprofiel als Irado. Ook zij zijn gericht op een maximaal scheidingspercentage, het laag houden van de prijs en innoveren.”

Gerelateerd