Oeral Kozakken in Heilig Hart

19-03-2016 Nieuws Redactie


SCHIEDAM - Een bijzondere kerkelijke viering in april. In de Heilig Hartkerk in de Gorzen luisteren de Oeral Kozakken de eucharistie op met hun bijzondere zang. De viering bevat elementen uit de orthodoxe liturgie.

Het Oeral Kozakkenkoor kent een lange geschiedenis, die in eerste instantie vooral militair was. In 1591 werd door tsaar Fjodor Iwanowitz het regiment der Oeral Kozakken opgericht. Dit regiment ruiters vormde niet alleen een gevechtseenheid, maar diende ook als garde eskadron van de tsaar. De Oeral Kozakken waren dikwijls aanwezig bij festiviteiten van de tsaar en zijn grootvorsten, waar ze geliefd werden door uitvoeringen van Byzantijnse gezangen en Russische Kozakkenliederen. Het regiment was operationeel tot 1917, het jaar van de omwenteling naar een socialistisch regime. Na de daarop volgende burgeroorlog vluchtten vele kozakken naar West-Europa.

In 1924 richtte de oud-kozak Andrej Scholuch in Parijs het Oeral Kozakkenkoor op. Dit koor boekte, met name in Duitsland, grote successen. Het koor raakte op gegeven moment met uitsterven bedreigd. In 1974 werd het nieuw leven ingeblazen door Nicolaj Romanowitz Bessalov, die het koor in Nederland voortzette en alle rechten van het oorspronkelijke regiment officieel overgedragen kreeg van Scholuch. Daardoor is het Oeral Kozakkenkoor gerechtigd tot het voeren van het regimentswapen.

Na het overlijden van Bessalov in 1978 en Scholuch in 1979 heeft het koor, steeds onder deskundige leiding en gesteund door bekwame adviseurs, de kwaliteit hoog gehouden. Sinds december 1993 is Gregor Bak, die reeds tien jaar als repetitor en later als tweede dirigent aan het koor verbonden was, dirigent van het koor.

Het uit ruim dertig mannen bestaande koor krijgt in binnen- en buitenland een steeds grotere bekendheid en heeft verschillende radio- en televisieoptredens verzorgd.

Voorafgaand aan de viering in de Gorzenkerk op zondag 17 april, wordt er op woensdag 13 april een inleiding gehouden over de oosters-orthodoxe spiritualiteit. Deze lezing – met voorbeelden van iconen en gezangen – wordt gegeven door pater Leo Raph. A. de Jong o.p..


Gerelateerd