Nieuwe straat in Schiedam: Munnikenbuurt

25-07-2015 Nieuws Redactie

SCHIEDAM - Schiedam heeft er een nieuw straatje bij: de Munnikenbuurt. Niet dat er nieuwgebouwd is; het straatje ligt hartje stad, achter de Hoogstraat, ter hoogte van het Leliëndaal.

Het straatje moest er komen omdat er aan de achterkant van de Hoogstraat een huisnummer moest worden toegekend, zo constateerden burgemeester en wethouders. Gebruik van een adres op het Leliëndaal bleek niet mogelijk, dus werd gekozen voor een nieuwe straatnaam.

Op zoek naar een goede naam, constateerde de commissie Naamgeving Openbare Ruimte van de gemeente, dat het straatje aan de achterzijde van de huizen aan Leliëndaal nagenoeg op dezelfde plaats ligt als ooit de Munnikenbuurt. De huisjes in dit straatje waren eigendom van Jacob de Munnik, die leefde van 1789 tot 1865. In 1932 werden de pandjes gesloopt voor de bouw van een van de zijvleugels van het voormalige Rooms-Katholiek Weeshuis.

Het voorstel van de commissie werd overgenomen. B&W besloten te kiezen voor de herinvoering van de naam Munnikenbuurt onder de straatnamen van Schiedam.

Gerelateerd