Nieuwbouw Frankeland aan Nieuwe Haven krijgt vorm

10-11-2020 Nieuws Redactie


SCHIEDAM - De uitbreidingsplannen van Frankeland aan de Nieuwe Haven krijgen steeds meer vorm. De zorggroep heeft vorig jaar de Kalfsbeeklocatie, grenzend aan de locatie Havenbogen, aangekocht met het oog op de uitbreiding. Op dit moment bevinden zich daar nog een tankstation en een bowlinghal. Deze zullen verdwijnen om plaats te maken voor de nieuwbouw. 

Het nieuwe gebouw krijgt zes bouwlagen en is gepland direct aan de straatzijde. Burgemeester en wethouders zijn blij met de plannen. "De nieuwbouw draagt bij aan het transformeren van bestaand vastgoed en realiseren van passende huisvesting voor een oudere doelgroep, maar ook aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van de stad.''

Op dit moment wordt er gewerkt aan het definitieve bouwplan en het bestemmingsplan. Aan de provincie wordt gevraagd af te wijken van de provinciale regels met betrekking tot de zogenaamde molenbiotoop van molen De Walvisch. De nieuwbouw wordt namelijk 76 centimeter hoger dan volgens de regels is toegestaan, maar dit is noodzakelijk voor een goede functionaliteit van het gebouw. Er is onderzocht dat dit geen nadelig effect heeft op de windvang van de molen. De molenstichting heeft aangegeven hiermee akkoord te zijn.

Bekijk de foto's



Gerelateerd