Niet de laatste keer voor gewilde Anne-Marie van der Lindenprijs

23-09-2020 Nieuws Kor Kegel

Anne-Marie van der Linden is blij dat de prijs langer blijft bestaan

SCHIEDAM – Het zou de laatste keer zijn. In december wordt voor de vijfde keer de Anne-Marie van der Lindenprijs toegekend aan een project in de zorg- en welzijnssector. De prijs was voor vijf jaar in het leven geroepen.
Maar de aard van de ingediende projecten in de voorbije vier jaar en het maatschappelijk belang ervan hebben Chris Oomen ertoe doen besluiten om de prijs voor nog eens vijf jaar te laten voortbestaan. Hij was nog bestuursvoorzitter van DSW Zorgverzekeraar toen hij de prijs op eigen initiatief instelde. Hij gaat er dus over en hij ziet dat de Anne-Marie van der Lindenprijs bij vrijwilligers en professionals in de zorg en het welzijn een gewilde en begeerde prijs is geworden. Oomen is geen DSW-bestuurder meer (nog wel adviseur) en net als de afgelopen jaren stelt hij het prijzengeld van 25.000 euro per jaar uit eigen middelen beschikbaar. 

Toen hij de prijs instelde, was dat uit waardering en erkentelijkheid voor wat Anne-Marie van der Linden had betekend voor de zorgsector in Schiedam en Vlaardingen en in het bijzonder voor de Frankelandgroep, waarvan ze vele jaren directeur zorg en bestuurder was geweest. Hij was bij haar afscheid in december 2015 dat Oomen de prijs instelde.

Anne-Marie van der Linden is er blij om. Als juryvoorzitter van de naar haar genoemde prijs kreeg ze niet alleen een goede indruk van startende en lopende projecten in de zorg en het welzijn, maar ze ging ook elkaar op bezoek bij de genomineerden en de prijswinnaars om te zien hoe ze het prijzengeld hadden besteed – en dat toonde een groot maatschappelijk nut aan. Ze vindt het dan ook betekenisvol dat de prijs nog eens vijf jaar zal worden toegekend – al maakt de jury wel het voorbehoud dat elk jaar opnieuw wordt bezien of er voldoende projecten worden ingediend die een duidelijk maatschappelijk belang laten zien. 

Zorg- en welzijnsorganisaties kunnen weer inschrijven voor de prijs. De termijn is geopend voor organisaties uit de regio’s Waterweg-Noord, Delft-Westland en het Oostland (Lansingerland en omgeving). Dat is grotendeels het werkgebied van DSW Zorgverzekeraar. Zowel cure- en care- als welzijnsorganisaties kunnen een project indienen. Het moet gaan om projecten die gebaat zijn bij een extra financiële impuls. Voorwaarde is dat de projecten direct de ‘klant’ ten goede komen en niet worden bestemd voor scholing en ict. Omdat de Frankelandgroep in de jury is vertegenwoordigd, is deze uitgesloten van deelname. 

Anders dan in de vorige vier jaar hoeft het ditmaal niet te gaan om startende projecten te gaan. Organisaties mogen ook lopende projecten voor de prijs voordragen. Dat heeft alles te maken met dit merkwaardige jaar van Coronamaatregelen om het virus in toom te houden. Veel activiteiten moesten tijdelijk worden stilgelegd, waardoor ook lopende projecten in een situatie konden komen dat een extra financiële impuls zeer welkom zou zijn.

Omdat er vanwege het Coronavirus veel activiteiten geen doorgang konden vinden en ook veel initiatieven ‘in de wacht’ zijn gezet, heeft de jury van ‘de Anne-Marie’ voor de afweging gestaan of het op dit moment wel passend zou zijn om organisaties uit te nodigen om weer initiatieven aan te melden. Wat de doorslag gaf om het toch in dit Coronajaar te doen is dat de prijs juist in deze moeilijke tijden een flinke steun in de rug kan zijn. 

Stichting De BuurTvrouw (Schiedam) heeft in 2016 de eerste Anne-Marie van der Lindenprijs gewonnen, in 2017 opgevolgd door Ipse de Bruggen (Zoetermeer), in 2018 JINC (Rotterdam) en in 2019 Yets Foundation (Vlaardingen). Elk jaar waren er drie genomineerden; alle ontvingen ze een deel van het prijzengeld. Er was steeds een hoofdwinnaar en de andere twee genomineerden zagen hun project ook gehonoreerd. Het is niet vanzelfsprekend dat de jury het elke keer op die manier zal doen. 

Projecten kunnen uiterlijk tot maandag 9 november worden ingediend op de website www.annemarievanderlindenprijs.nl waar een inschrijfformulier kan worden gedownload. In de week van 23 november maakt de jury de genomineerden bekend. De prijsuitreiking is op donderdag 17 december bij Hoppe aan de Nieuwe Haven in Schiedam.