Mona Keijzer ziet mogelijkheden met G40

17-02-2018 Nieuws Redactie

SCHIEDAM - Mona Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat was donderdag te gast in Schiedam. Zij nam deel aan het bestuurlijk overleg van de Pijler Economie en Werk van de G40. Keijzer wilde het hebben over de mogelijkheden tot samenwerking tussen het stedennetwerk en het ministerie.

"We staan in Nederland aan de vooravond van ingrijpende veranderingen die alle inwoners van onze steden zullen raken'', aldus Ferd Crone, voorzitter G40 en burgemeester van Leeuwarden. "Denk aan de klimaatadaptie, de energietransitie, diverse ontwikkelingen in het sociaal domein en stimulering van het ondernemerschap. Al met al komt er nóg meer op het bord van de steden te liggen, maar dat biedt ook enorme uitdagingen. Dan is het goed dat de grote steden samenwerken binnen een krachtige G40.'' Keijzer was zelf wethouder en kent de gemeentelijke praktijk.

Een werkterrein voor samenwerking is de MKB-Actieagenda. Het ministerie stelt in opdracht van de Tweede Kamer een Actieprogramma op voor het voor het Midden- en Kleinbedrijf. Die moet zorgen voor een gerichte en samenhangende aanpak, bijvoorbeeld op het gebied van personeel, van financiering, regelgeving, toepassing van innovatie en digitalisering. Samenhang moet vooral kleinere bedrijven helpen om beter mee te komen met hun digitaliseringsslag. Een ander belangrijk punt is personeel. Keijzer stelde in Schiedam de zorg te delen van de steden over de beschikbaarheid van voldoende technisch geschoold personeel. Leerlingen zouden volgens haar trotser moeten kunnen worden van het volgen van een MBO-opleiding. Te veel leerlingen op het VMBO worden nu nog doorgeleid naar de HAVO. In het vooroverleg hebben de steden ook aandacht gevraagd voor de ruimtelijke component van het ondernemerschap; is de huidige regelgeving toegesneden op de innovatie die het MKB doormaakt?

Het stedennetwerk betrof ooit de 25 grootste Nederlandse steden, waaronder Schiedam. Recent groeide de groep van G32 uit tot G40, met Assen en Hilversum als recente aansluiters per 1 januari dit jaar. De naam G40 werd donderdag in Schiedam onthuld. Het nieuwe websiteadres is www.g40stedennetwerk.nl. De G40-steden hebben samen ongeveer vijf miljoen inwoners.

Het belangrijkste doel van de G40 is het behartigen van de gezamenlijke belangen van de steden op diverse beleidsterreinen richting kabinet, Eerste en Tweede Kamer en ministeries. De verschillende beleidsterreinen zijn binnen het netwerk ondergebracht in de Sociale Pijler, de Pijler Economie en Werk en de Fysieke Pijler. Elke pijler heeft een werkprogramma. Daarnaast heeft de G40 ook een belangrijke rol waar het gaat om kennisuitwisseling. Het netwerk biedt een platform voor kennisuitwisseling tussen de steden onderling en geeft ruimte aan kennisdeling. De G40 werkt op veel terreinen samen met andere organisaties, zoals de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de G4 (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en Platform31, de kennis- en netwerkorganisatie voor stad en regio.Gerelateerd