Molens ook opnemen in vuurwerkvrije zones

23-01-2020 Nieuws Kor Kegel

Rond de molens zou vuurwerk niet moeten worden toegestaan

SCHIEDAM – Directeur Hugo Boogaard van Stichting De Schiedamse Molens dringt er bij het gemeentebestuur op aan voortaan de molens ook op te nemen in de vuurwerkvrije zones. Hij vindt het positief dat verpleeghuizen, OV-stations, winkelcentra en kinderboerderijen al tot de vuurwerkvrije zones worden gerekend, maar molens De Kameel, De Palmboom, De Noord, De Vrijheid, De Drie Koornbloemen, De Walvisch en de Babbersmolen zouden er ook onder moeten vallen, vindt Boogaard.  

“Afgelopen jaarwisseling is er in heel Nederland weer veel letsel en schade geconstateerd als gevolg van vuurwerk. Elders in het land hebben twee molens grote brandschade opgelopen en het is niet voor het eerst dat een molen ‘slachtoffer’ werd van vuurwerk. In de afgelopen honderd jaar zijn ruim zevenhonderd molens door brand verdwenen of aangedaan. Om brand te voorkomen is het noodzakelijk om vuurwerk en ander vuur, zoals vreugdevuren en wensballonnen, uit de buurt van molens te houden”, schrijft Boogaard aan de Schiedamse gemeenteraad.  

“Zodra er wel sprake is van brand, is herbouw of restauratie onvermijdelijk”, waarschuwt hij. “De schade kan oplopen tot miljoenen euro's. Dat kan met een vuurwerkverbod worden voorkomen. Elke molen die verdwijnt is een gemis voor het Nederlandse erfgoed, zoals dat ook geldt voor andere monumenten. Om de molens in Schiedam te beschermen tegen brand is het wenselijk om een vuurwerkvrije zone te vormen rond alle molens.” 
Boogaard toont volle bereidheid om met de gemeente mee te denken over het bepalen van de grootte van deze zones.