Mogelijk woonbotenhaven nabij bochtafsnijding Schie

09-07-2020 Nieuws Kor Kegel

SCHIEDAM – In het uiterste noordoostelijke puntje van Schiedam wordt ruimte gereserveerd voor een woonbotenhaven. Of deze er ook echt komt, laat de gemeente Schiedam afhangen van Rotterdam.  

Er is sprake van dat woonschepen in het Rotterdamse deel van de Spaanse Polder verplaatst worden. Die verplaatsing zou kunnen naar een locatie nabij de gerealiseerde bochtafsnijding van de Schie, vanaf de Matlingeweg gezien achter Man Diesel (voor sommigen nog altijd beter bekend als de plek waar scheepswerf De Hoop gevestigd was).  

Dat Schiedam ruimte vrijhoudt voor Rotterdamse woonarken, blijkt uit de Reactienota over het voorontwerp-bestemmingsplan ’s-Graveland & Spaanse Polder 2020. Verschillende instanties hadden op het voorontwerp gereageerd, waaronder het Hoogheemraadschap van Delfland. Het waterschap informeerde of een woonbotenhaven nabij de bochtafsnijding van de Schie nog aan de orde is. De bochtafsnijding werd vorig jaar na dertig jaar discussie gerealiseerd. Het betreft een rechtdoortrekking van de Delfshavensche Schie naar de Delftse Schie op het zogenaamde Drie-Schieënpunt (want ook de Schiedamse Schie komt hierop uit).  

De gemeente Schiedam reageert dat er geen concrete planvorming is voor aanleg van een woonschepenhaven, maar dat de mogelijkheid in het voorontwerp van het nieuwe bestemmingsplan is benoemd. De gemeente houdt het voor mogelijk dat er komend najaar meer duidelijkheid over komt.