Milieudefensie bezorgd om uitbreiding Dominial

07-01-2019 Nieuws Kor Kegel

Het harden van staal kost energie

SCHIEDAM – Milieudefensie Schiedam maakt zich zorgen over de voorgenomen uitbreiding van staalharderij Dominial aan de Katel Doormanweg 39. “Het heeft onze bijzondere aandacht omdat het harden van staal een zeer energie-intensieve activiteit is en het ook gaat om het uitbreiden van deze activiteit”, schrijft Fred van der Drift namens Milieudefensie aan het college van burgemeester en wethouders van Schiedam.

“Het bedrijf gaat uitbreiden met vier grote gasgestookte ovens. Het bedrijf is een grootverbruiker van energie. In 2014 was het stroomgebruik 4.120.000 kilowattuur (kWh) en het gasgebruik 143.000 kubieke meter. Volgens het energieonderzoek Qing wordt het toekomstige gebruik van gas 237.400 m3”, schrijft Fred van der Drift.  

Hij heeft de ontwerpbeschikking gezien voor de omgevingsvergunning van Staalharderij Dominial. “Milieudefensie Schiedam omarmt de nationale doelstelling  om van gas los te gaan en ook de Schiedamse doelstelling van dertig procent reductie van CO2-uitstoot in 2030.” Daarom heeft hij bij het college van B & W het rapport Warmtenetwerk Vijfsluizen, Restwarmtebenutting Dominial opgevraagd. Dat rapport was twee jaar geleden door de gemeente Schiedam en de provincie Zuid-Holland samen gefinancierd, zegt hij. Dat rapport moet meer duidelijkheid geven over de consequenties van de groei van Dominial voor het klimaatbeleid.


Gerelateerd