Met elkaar een visie op de stad Schiedam ontwikkelen

29-12-2019 Nieuws Kor Kegel

Het leeuwtje Flo begeleidt komend jaar de campagne rond de Stadsvisie

SCHIEDAM – Nog tot Oudejaarsavond kunnen de Schiedammers het digitale vragenformulier invullen dat je op www.toekomstschiedam.nl kunt vinden. Eerder maakten al 1500 inwoners van de stad gebruik van die mogelijkheid om aan te geven wat ze voor de ontwikkeling van Schiedam wenselijk of noodzakelijk vinden. 
Ook via 1200 ansichtkaarten kreeg de gemeente suggesties toegezonden. Als je het met andere meningspeilingen vergelijkt, is 2700 reacties een tamelijk hoge response, zegt Marjolein van Doorn, als communicatieadviseur betrokken bij het maken van de Stadsvisie Schiedam. Dezer dagen komen er wellicht nog reacties bij. De gemeente had besloten het digitale vragenformulier nog tot Oudejaarsavond toegankelijk te houden om zo veel mogelijk inwoners de tijd te geven mee te denken. De dertig brievenbussen die verspreid in de stad stonden zijn twee weken geleden al opgehaald en geleegd.  

Na inventarisatie van alle reacties komt er een nieuwe inspraakronde, zegt Anita Olsthoorn, procesmanager. “Iedereen wordt volgend jaar weer uitgenodigd om mee te denken over de toekomst van Schiedam”, zegt ze. “Pas later in 2020 resulteert een en ander in politieke besluitvorming.” Eind volgend jaar moet de Stadsvisie een feit zijn. De vorige (en eerste) Stadsvisie dateert van 2008.  

‘Schiedam groeit. Groei jij mee?’ Met die slogan worden de Schiedammers ook na de jaarwisseling geprikkeld om mee te denken over de Stadsvisie. Hoe maken we onze stad toekomstbestendig?

Anita Olsthoorn roept iedereen op vooral dóór te blijven denken over trends en ontwikkelingen die van grote invloed op de samenleving zullen zijn. Het zou mooi zijn als deelnemers hun fantasie gebruiken of trendwatschers volgen en vertalen naar Schiedam. “Worden postpakketten straks met drones bezorgd? Dan is er minder wegverkeer.” 
Ander voorbeeld. Omdat er van alles méér moet komen (meer woningen, meer groen, meer ontmoeting en recreatie) lijkt het onvermijdelijk dat de spaarzame ruimte meervoudig wordt gebruikt. Denk hierbij aan grasdaken en ondergrondse parkeergarages en voorzieningen. Als er meer niveauverschillen komen, zou het zomaar kunnen dat de woningen van de toekomst een benedeningang en een boveningang hebben – in het vlakke Nederland lijkt dat op dit moment onvoorstelbaar.

“Worden verkeerslichten deels overbodig als auto’s met elkaar communiceren en de voorrang automatisch bepaald wordt? We moeten nergens van opkijken”, zegt Anita Olsthoorn. “Bijna alles wat in de serie Star Trek verzonnen is, is nu mogelijk. Met uitzondering van ‘Beam me up Scotty’, het opstralen naar een andere plek. Hadden we een halve eeuw geleden de robotisering in de containeroverslag en de tuinbouw verwacht? Wie had voorzien dat een chirurg nu de computer bedient om een robot de operatie te laten uitvoeren omdat de robot het preciezer kan? Of kunt u als u een helpdesk belt nog onderscheiden of dit een mens of een artificial intelligence computer is?” 
“Als we naar trendwatchers luisteren, zou het kunnen zijn dat we over een aantal jaren nog maar drie dagen in de week werken. Dat betekent ongetwijfeld méér vrijetijdseconomie. Belangrijk is al deze ontwikkelingen naar de stad Schiedam te vertalen en de koers uit te zetten in een nieuwe Stadsvisie.”  

Maar het hoeft niet allemaal zo science-fictionachtig te zijn. De Schiedammers kunnen natuurlijk ook denkend vanuit hun eigen leefomgeving aangeven wat ze belangrijk vinden voor de toekomst van hun stad. Veel inwoners zullen bij hun adviezen uitgaan van de stad hoe ze die nu willen zien, zonder rekening te houden met robotisering of de behoefte aan meer woningen, de behoefte aan meer groen, aan meer ontmoeting. 
“Van alles méér, hoe doen we dat?” zegt Anita Olsthoorn. “Het aantal vierkante meters van Schiedam neemt niet toe, dus hoe faciliteren we de groei? Het lijkt onontkoombaar dat we tot een meervoudig grondgebruik komen.”  

Anita Olsthoorn is dochter van de in Schiedam-Kethel geboren Frans Olsthoorn. Ze  verhuisde naar de gemeente Halderberge in Noord-Brabant. Daar was ze achttien jaar gemeenteraadslid en fractievoorzitter van de op een na grootste partij, de Werkgroep Oud Gastel/Stampersgat (WOS). Die periode werd onderbroken door een vijf jaar durend wethouderschap. Ze vond het heerlijk om voor haar nieuwe rol weer in Schiedam terug te keren. Haar tweede voornaam is Liduina. “Ik raakte verrast hoe Schiedam-Centrum aan schoonheid heeft gewonnen. En ik realiseerde me hoe goed bereikbaar Schiedam is met hoogwaardige OV-knooppunten en de ligging aan belangrijke snelwegen. In Schiedam wordt al veel opgepakt en dat is goed om te zien. De ingrediënten om Schiedam in alle opzichten te versterken zijn er.”