Messenprobleem grijpt om zich heen

22-02-2020 Nieuws Redactie

Foto: politie Schiedam


SCHIEDAM - Gisteravond was het opnieuw raak: de politie trof een fors mes aan, een veertienjarige Schiedammer had het op zak.

Wijkagent Mitchell Scheers uit oost meldt de fouilleeractie, waarbij het mes werd aangetroffen. "De eerste persoon welke Kees Koopmans en ik preventief fouilleren is een veertienjarige jongen. Gelijk weer een mes aangetroffen!"

De jongen is aangehouden; drie vrienden die met hem opliepen hadden geen messen op zak, zo constateerden de agenten.

Scheers sluit zijn bericht af met een oproep: "Ouders wees je bewust dat je kind dit kan meenemen!"

Dezelfde oproep klonk deze week ook vanuit de scholenkoepel Ihub. Bestuurder Mariëtte van Leeuwen haalde de media met haar open relaas over wapens en geweld op de scholen van Ihub, enkele tientallen in het land, waaronder de Geelinckschool in Groenoord. Het gaat op speciaal onderwijs, zowel basis- als voortgezet-. Met name in de afgelopen drie maanden constateert zij een toename van het aantal incidenten, dat waren er 'meer dan in de drie jaar ervoor'. Zij noemt als voorbeelden een doorgeladen vuurwapen in school, vuurwerkbommen in de school en leerlingen met cocaïne op zak.

Van Leeuwen kiest er bewust voor om de problemen bekendheid te geven, waar scholen in het algemeen schuchter zijn met het melden van incidenten, om hun goede naam niet te grabbel te gooien. Een oplossing van de problemen komt er pas als er openheid wordt betracht, aldus de schoolbestuurder.

Een belangrijke aanjager van het wapenbezit van de afgelopen tijd is naar verluidt door de verheerlijking van geweld en wapenbezit in de populaire jeugdcultuur, gevoed door zogenaamde 'drillmuziek'.

Minister Hugo de Jonge reageerde al door de problemen vooral een kwestie van opvoeding te noemen en ook de oplossing van het probleem vooral als een taak van de gezinnen te zien.

In Schiedam wordt gewerkt aan de bestrijding van het bezit van wapens door jonge mensen. Zie dit artikel van eergisteren.Gerelateerd