Mening geven over nieuwe participatieplannen

21-09-2021 Nieuws Redactie

Schiedammers kunnen tot en met 11 oktober laten weten wat zij vinden van de nieuwe participatieplannen van de gemeente; foto: stock


SCHIEDAM - Schiedammers kunnen vanaf vandaag, nog tot en met 11 oktober, laten weten wat zij vinden van de nieuwe participatieplannen van de gemeente.

De plannen gaan over hoe de samenleving, dus inwoners, ondernemers en instellingen, beter samen kan werken met de gemeenteraad, het college en de gemeentelijke organisatie. Met ‘Samenwerken in Schiedam’, zoals het plan officieel heet, wil de gemeente op het gebied van meepraten en -denken zorgen voor duidelijkheid naar inwoners, ondernemers en instellingen.

Het is de eerste keer dat de gemeente een beleidsdocument vrijgeeft voordat het is vastgesteld. Het conceptbeleid voor participatie staat op het platform I: praatmee.schiedam.nl. Alle reacties op het concept participatiebeleid zijn openbaar en krijgen een plek in een overzicht dat ook openbaar is. Het college van B&W neemt eind oktober een besluit over het participatiebeleid. De gemeenteraad behandelt het beleid in de raadsvergadering van 14 december.

Eind 2018 besloot het college om beleid te maken voor Samenwerken in Schiedam door ‘leren door te doen’. De plannen waarop nu kan worden gereageerd zijn hier het resultaat van. Er zijn spelregels, afspraken en werkwijzen gemaakt. Er is een participatiegids voor de Schiedamse samenleving en een participatiegids voor de gemeente.