Meer medewerkers, meer tevredenheid

12-06-2019 Nieuws Kor Kegel

Al eerdere keren kon de Frankelandgroep vieren als de Beste Werkgever in de Zorg en van Nederland uit de bus te zijn gekomen

SCHIEDAM – Op een aantal van 1166 medewerkers moet een uitbreiding met 158 nieuwkomers wel invloed op de onderlinge sfeer hebben: een toename immers van liefst 13,5 procent. Het is altijd spannend hoe dat uitpakt, maar bij de Frankelandgroep heeft het geresulteerd in nog grotere tevredenheid onder de medewerkers.  

Het laat zich verklaren. Met meer medewerkers zijn er ‘meer handen aan het bed gekomen’, waardoor er in de zorg enige verlichting van de werkdruk optreedt. En al die nieuwe medewerkers zijn natuurlijk blij met hun baan, en nog wel in de als Beste Werkgever van Nederland aangeschreven Frankelandgroep. Bovendien, omdat de organisatie de medewerkers stimuleert zichzelf te ontwikkelen, ontstaan met meer mensen meer creativiteit en oplossingsgerichte ideeën.  

Het was niet voorspelbaar, maar het laat zich raden dat de Frankelandgroep opnieuw in de race is om de Beste Werkgever van Nederland te worden. De Beste Werkgever in de Zorg is ze al, voor de vierde keer, want in de categorie ‘Verzorgingshuizen, verpleeghuizen en thuiszorg’ zijn de uitslagen van de deelnemende instellingen al bekend. Onderzoeksbureau Effectory en Intermediair zijn nog bezig met enquêtes in andere categorieën waaronder de profit en de nonprofit. De totale uitslag wordt pas begin 2020 bekend.  

Met meer medewerkers scoort de Frankelandgroep qua tevredenheid een 8,84, een hoger rapportcijfer nog dan vorig jaar (het landelijk gemiddelde is 7,28). Vorig jaar vulde 70 procent van de medewerkers de enquête in: 808 van de 1166. Nu werd dat gedaan door 72 procent: 958 van de 1324. De Frankelandgroep haalt rapportcijfers van 9+ voor trots op het werk, plezier in het werk, zinvol werk, trots op de organisatie en vertrouwen in de toekomst van de organisatie.

De waardering voor de organisatie als werkgever ligt met 9,1 zelfs 2 punten hoger dan het landelijk gemiddelde van 7,1. Voor vertrouwen in collega’s en de leiding, de samenwerking, de kans om te presteren, werkdruk niet te hoog, zit de Frankelandgroep dik boven de 8, ook een volle punt hoger dan landelijk in de zorg. Een heel opvallend verschil: van de medewerkers van de Frankelandgroep is slechts 2,6 procent van plan op zoek te gaan naar ander werk elders. Landelijk is dat 9,1 procent. Het zegt alles over plezier in het werk en de kans om binnen de organisatie door te groeien.  

Voor het eerst heeft onderzoeksbureau Effectory samen met Intermediair nu ook geënquêteerd onder de vrijwilligers van de bedrijven die meedingen naar de titel Beste Werkgever in de Zorg. Dat is de Frankelandgroep ook bepaald niet slecht bekomen. De vrijwilligers van de Frankelandgroep hebben meer voldoening en ook waardering voor de organisatie dan het landelijk gemiddelde onder de zorgvrijwilligers bij andere organisaties aangeeft. Medewerkers en vrijwilligers zijn het dus eens en dat blijkt uit eclatante rapportcijfers. 

Effectory vroeg hoe de vrijwilligers aankijken tegen de organisatie waarvoor zij zich inspannen. De score is bij de Frankelandgroep indrukwekkend. Van de 542 vrijwilligers hebben er 350 de enquête volledig ingevuld: liefst 65 procent en dat is heel hoog. “Ook deze resultaten zijn prachtig”, zegt Ben de Koning, bestuurder van de Frankelandgroep. De vrijwilligers van de Frankelandgroep hebben op alle onderdelen een hogere waardering voor de samenwerking en de werksfeer dan het landelijk gemiddelde aangeeft. 
De samenwerking tussen de vrijwilligers krijgt een 8,5 (landelijk gemiddelde een 7,9). De samenwerking tussen vrijwilligers en medewerkers krijgt een 8,6 (landelijk 7,9). De tevredenheid over de organisatie krijgt een 9,1 (landelijk 7,5). Hoe de organisatie de vrijwilligers waardeert: een 9,1 (7,9). Trots op de organisatie: een 9 (landelijk 7,4). Trots op het vrijwilligerswerk: 8,9 (landelijk 8,1). Plezier in het vrijwilligerswerk: 9,2 (landelijk 8,5). Of ze het vrijwilligerswerk zinvol vinden: een 9,2 tegenover een 8,5 gemiddeld. De kans krijgen op te presteren: een 8,6 tegenover een 7,6. De arbeidsomstandigheden krijgen het rapportcijfer 8,7 (landelijk 7,7). Graag vrijwilligerswerk blijven doen? Ook dat waarderen de vrijwilligers van de Frankelandgroep hoger dan de zorgvrijwilligers in het land: een 9,1 tegenover een 8,2.

Effectory vat de resultaten samen. De bevlogenheid van de vrijwilligers van de Frankelandgroep krijgt een 9 en hun tevredenheid een 9,1. Het landelijk gemiddelde is 8,2 respectievelijk 7,9. Het oordeel over de werkgever: een 9 tegenover een 7,7.  

“Schitterende uitslagen!” zegt Ben de Koning, mede namens directeuren Minke de Jong, Pepita Breugem en Roel van Tongeren. In een brief aan de medewerkers: “Jullie blijken opnieuw op alle onderdelen veel hoger te scoren dan het landelijk gemiddelde in onze sector.” 
En aan de vrijwilligers: “We zijn heel blij met jullie! En ook trots op jullie én op de uitslagen.”