Meer kansen voor hoogopgeleide statushouders

18-12-2020 Nieuws Advertorial

Desiree Curfs en Mardjan Seighali laten de getekende overeenkomst zien


SCHIEDAM - Hoogopgeleide statushouders begeleiden naar een studie en een duurzame plek op de arbeidsmarkt. Met dat doel tekenden Desiree Curfs, directeur van Stroomopwaarts en Mardjan Seighali, directeur van het UAF, eerder deze week een zogenaamd convenant.

UAF is een stichting voor vluchteling-studenten. Hoogopgeleide statushouders krijgen de kans een deeltijdstudie, kort studietraject of leerwerktraject te volgen met maximaal een jaar lang doorbetaling van hun uitkering. Een medewerker van het UAF ondersteunt hen hierbij.

“Zonder het UAF zou ik niet weten waar ik moest beginnen”, zegt Amer Awata. Hij vluchtte vijf jaar geleden uit Syrië. Daar werkte hij zes jaar als leraar Frans. Dat wil hij in Nederland ook weer doen. “Ik werkte in Nederland als tolk, in een bar en als schoonmaker. Maar ik wil graag weer als leraar Frans werken. Het lesgeven is heel anders dan in mijn eigen land. Met ondersteuning van het UAF ben ik nu bijna aan het einde van mijn studie. Binnenkort heb ik een sollicitatiegesprek bij een middelbare school hier in de regio.”

Duurzaam uitstromen naar werk

In het convenant zijn afspraken vastgelegd om hoogopgeleide statushouders zoals Amer Awata, op een duurzame manier te laten uitstromen naar werk. Het UAF zet zich in voor de ontwikkeling van deze groep statushouders. Hun diploma’s uit het land van herkomst worden in Nederland vaak niet erkend. Daardoor gaan hun kennis en talent onnodig verloren. Door een Nederlands diploma te behalen van een beroepsopleiding of wetenschappelijke studie neemt de kans op een passende betaalde baan aanzienlijk toe. En daarmee ook de kans om volwaardig mee te doen aan de maatschappij. Het probleem is dat statushouders die dertig jaar of ouder zijn, geen recht meer hebben op studiefinanciering. De enige mogelijkheid om te studeren is met behoud van hun uitkering.

Samenwerken

“Statushouders die bij Stroomopwaarts aangeven dat zij willen studeren of werken op hun niveau, verwijzen wij voortaan actief door voor een intake bij het UAF”, legt Desiree Curfs uit. “Het UAF beoordeelt of iemand in aanmerking komt voor begeleiding. Op basis van de intake, wordt er een realistisch plan opgesteld. Het UAF begeleidt de statushouders bij de voorbereiding op hun studie in het hoger onderwijs, betaalt de studiekosten en helpt bij het zoeken van passend werk. De kosten voor levensonderhoud tijdens de studie betaalt Stroomopwaarts.” Verwacht wordt dat door de samenwerking tussen Stroomopwaarts en het UAF meer kansen ontstaan voor getalenteerde statushouders in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.

 

 

Gerelateerd