Meer geld naar jeugdhulp

22-05-2017 Nieuws Kor Kegel

Het beleid is om jeugdhulp te bieden bij de mensen thuis, liever dan binnen de instellingen

SCHIEDAM – Alle Rijnmondgemeenten moeten extra bijdragen aan de jeugdhulpverlening. De problematiek neemt toe. Maar de toenemende kosten zijn ook ontstaan, omdat de jeugdhulp in de residentiële instellingen minder is afgebouwd dan de bedoeling was, terwijl ev wel meer ambulante hulp (op locatie) nodig was.  

Dat blijkt uit verschillende documenten, die bij de gemeente Schiedam en de andere gemeenten in de Rotterdamse regio te raadplegen zijn. Het regionale beeld is dat er sprake is van een stijgende vraag naar jeugdhulp en dat deze hulp ook steeds vaker in de directe nabijheid van het gezin wordt geboden.  

De meest recente cijfers van het CBS onderbouwen deze ontwikkeling. Landelijk is gedurende de eerste zes maanden van 2016 het aantal lopende hulptrajecten flink toegenomen. Er is een toename van meer dan 20 procent tot meer dan 287.000 trajecten medio 2016. Meer recente cijfers zijn er nog niet, maar het zou momenteel wel eens boven de 300.000 gevallen kunnen liggen. .

In de Rijnmond ligt de stijging vooral in de ambulante jeugdzorg (dus thuis bij de betrokkenen), want de inzet van residentiële jeugdhulp daalde met zes procent, overeenkomstig het streven naar vermindering, maar nog niet voldoende. Jeugdhulp in instellingen wordt tegenwoordig steeds meer gezien als hulp wanneer het echt niet anders kan.

Er is in 2017 meer geld van de Rijnmondgemeenten nodig om voldoende jeugdhulp te bieden. Voor Schiedam komt de begrotingswijziging neer op een extra inleg van 532.985 euro, te betalen uit de beleidsreserve sociaal domein.