Meer dan 130 kunstenaars op Open Expo in museum

09-08-2018 Nieuws Kor Kegel

Huisje op museumplein als metafoor van een museum waar je je thuisvoelt

SCHIEDAM – De veranderde opzet van de Open Ateliers levert een verbluffend aantal deelnemende kunstenaars op. Projectleider Cilia Batenburg kreeg liefst 66 aanmeldingen van professionele kunstenaars die in Schiedam wonen en/of werken of lid zijn van de Schiedamse Stichting Kunstwerkt. Deze 66 kunstenaars nemen op hun beurt 66 introducés mee. Een aantal van 132 deelnemers overtreft alle verwachtingen.  

De deelnemers komen uit 28 verschillende steden. De meeste introducés komen uit Rotterdam, namelijk 21 personen. Vijf kunstenaars komen uit Brazilië, Congo, Hongarije, Duitsland en Luxemburg. Sommige kunstdisciplines komen vaker voor dan andere. Zo gaf 51,2 procent schilderkunst aan als hoofddiscipline, 28,2 procent fotografie, 19,2 procent tekenen, 7,7 procent performance art en 6,4 procent illustratie/grafisch. Met groot enthousiasme stelt het Stedelijk Museum Schiedam voor deze unieke kunstmanifestatie vier grote zalen beschikbaar.  

“De grote hoeveelheid en diversiteit van de aanmeldingen is overweldigend en indrukwekkend”, meldt Open Expo. Tijdens de vierdaagse kunstmanifestatie organiseren de kunstenaars voor publiek, voor en met elkaar een dynamisch programma van lezingen, workshops, concerten, performances, filmvertoningen en meer. De organisatie gaat op een ludieke manier aandacht besteden aan de verkoop van de werken, want (bijna) alles in de expositie is te koop!  

Open Expo Schiedam is vorig jaar ontstaan uit een doorontwikkeling van de Schiedamse Open Ateliers. De organisatie wil de zichtbaarheid van de Schiedamse kunst en kunstenaars bevorderen. Eerder realiseerde Open Expo Schiedam al een kunstroute en een Artist in Residence in een Schiedamse Brandersmolen en waren er exposities in de buitenruimte tijdens Winterlicht en Museumweek. 
Open Expo is te beschouwen als een voortzetting van de Open Ateliers, die al sinds de jaren negentig zowat jaarlijks plaatsvonden, op initiatief van de kunstenaars en met medewerking van de gemeente Schiedam. De kunstenaars stelden elk jaar hun atelier open voor het publiek, dat kunstwerken met een leuke korting kon aankopen – en zonder tussenkomst van een galeriehouder. 
Lange tijd heeft Frits Kloppers de organisatie van de Open Ateliers verzorgd; later werd Julia Snikkers erbij betrokken om het breder op te zetten. ,,Het was voor veel kunstenaars een belangrijke verkoopmogelijkheid,’’ zegt Julia. ,,Natuurlijk verkopen sommige kunstenaars ook wel via andere kanalen, maar bij de Open Ateliers kon je op de werkplek van de kunstenaar kennismaken met het werk. Bovendien koop je direct van de kunstenaar; er zit niet de keuze van een tentoonstellingmaker tussen.’’ 
Er ontstond echter een trend dat belangstellenden zich vooral richtten op kunstenaars die hun atelier in Schiedam-Centrum hadden. Kunstenaars in andere wijken merkten dat ze minder in de loop lagen. Omdat de Open Ateliers samenvielen met Open Monumentendag, was niet al het publiek even geïnteresseerd in beeldende kunst, soms meer in het gebouw waar een atelier zich bevond. De verkoop van kunstwerken liep dus ook terug. 

Bij Cilia Batenburg werd de vraag neergelegd om een ander concept te ontwikkelen. Zij is zelfstandig ondernemer en doet projecten voor onder meer het Stedelijk Museum Schiedam, de gemeente Schiedam en de KetelFactory. ,,Ik heb met zo veel mogelijk kunstenaars koffie gedronken of te inventariseren waar hun gedachten naar uit gingen. Kunstenaars ontwikkelen zich steeds meer tot cultureel ondernemer en ze hebben zo hun eigen ideeën. Ik heb ook onderzocht of we daarbij het gemeentelijk budget voor de Schiedamse kunstenaars zo goed mogelijk konden aanwenden,’’ zegt Cilia.  

De groepsexpositie wordt in vier zalen van het Stedelijk Museum Schiedam gehouden van donderdag 6 tot en met zondag 9 september. Open Expo is gratis toegankelijk en er komen ook workshops en lezingen.