Meer bushaltes toegankelijk maken voor passagiers met een beperking

17-06-2019 Nieuws Kor Kegel

Busperrons maken het instappen veel comfortabeler

SCHIEDAM – Met slechts 28 procent van de bushaltes die toegankelijk zijn voor mensen met een beperking scoort Schiedam tamelijk laag, vergeleken met de andere gemeenten in de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH).  

Wassenaar heeft de meeste aangepaste busperrons: 82 procent, gevolgd door Leidschendam-Voorburg met 79 procent. Rotterdam komt ook tamelijk hoog met 70 procent. Buurgemeenten Vlaardingen en Maassluis halen respectievelijk 43 en 44 procent. Het slechts presteren Krimpen aan den IJssel en Hellevoetsluis met beide drie procent.

Alle reden voor Metrocov om de laag scorende gemeenten aan te sporen om meer bushaltes geschikt te maken voor mensen die slecht ter been zijn, in een rolstoel zitten of blind en slechtziend zijn. Metrocov behartigt de wettelijke adviesfunctie van belangenorganisaties bij het openbaar vervoer in dit deel van Zuid-Holland, waaronder Rover. De OV-adviseur is eind 2015 ingesteld en staat onder leiding van het voormalige Rotterdamse VVD-raadslid Jan van Heest.

Metrocov verzoekt er in de gemeentebegroting 2020 ruimte voor te maken. Als 28 procent van de bushaltes in Schiedam toegankelijk is voor passagiers met een beperking, dan is 72 procent dat niet. Daar zijn de opstapmogelijkheden te laag of niet voorzien van een geleidelijn. Metrocov baseert zich op de toegankelijkheidsinformatie van HalteScan en het zou kunnen zijn dat deze info niet helemaal actueel meer is, maar dan toch zou Metrocov het wenselijk vinden als álle bushaltes in Schiedam geschikt worden gemaakt door ze op te hogen tot perrons en te voorzien van geleidelijnen.  

“Wat zou het mooi zijn als ook de overige bushaltes in uw gemeente voor mensen met een beperking wél toegankelijk zouden zijn! Dan kunnen zij meer zelfstandig reizen. Het levert hen vrijheid op; het verbetert ook hun zelfbeeld en vergroot de mogelijkheden om deel te nemen aan de maatschappij”, schrijft Jan van Heest namens Metrocov aan het Schiedamse gemeentebestuur. 
“Maar er zijn meer voordelen. Als mensen met een lichamelijke en/of visuele beperking meer zelfstandig met OV kunnen reizen, dan hoeven ze minder beroep te doen op het aangepast vervoer en dat verlaagt de kosten voor aangepast vervoer. Bovendien: door te werken aan toegankelijkheid handelt de gemeente in lijn met het in 2016 door de Tweede Kamer geratificeerde VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking.” 
“We nodigen u uit om ook in uw gemeente meer bushaltes volledig toegankelijk te maken; de meeste gemeenten in de MRDH zijn u al voorgegaan.”  

Metrocov vraagt de gemeente Schiedam daarnaast om OV-reizigers beter te informeren over de toegankelijkheid van de bushaltes, bijvoorbeeld op OV-apps als HalteScan en OV 9292. Deze informatievoorziening komt misschien in de knel omdat de gemeente zo veel méér te doen heeft, maar het is een kleine taak met een groot belang voor de OV-reizigers met een beperking, schrijft Jan van Heest.