Man veroordeeld voor seks met jongere

04-03-2020 Nieuws Redactie


DEN HAAG - Het gerechtshof in Den Haag heeft een man van nu dertig jaar in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar, waarvan anderhalf jaar voorwaardelijk.

Dat is hetzelfde vonnis als de rechtbank in Rotterdam juni vorig jaar uitsprak.

De man heeft volgens het hof seks gehad met een jongen van nog geen zestien jaar. Dat gebeurde eind 2017, begin 2018, in Rotterdam en Schiedam. De twee kregen contact via een app. Het kwam meedere keren tot 'seksuele handelingen', aldus de rechtbank en het hof. Verder kreeg de man een filmpje van dezelfde jongen, waarop deze seksuele handelingen pleegt. Ook dit rekent het hof hem aan. De verdachte heeft bekend.

De man is momenteel onder behandeling bij Fivoor en moet deze van de rechter voortzetten. Zo niet, dan vervalt het voorwaardelijke deel van de straf. De behandeling duurt zo lang als de reclassering dat nodig acht.

Het hof oordeelde al eind januari, maar de uitspraak is pas onlangs gepubliceerd. Daarin motiveert het de straf als volgt: "Aldus heeft de verdachte eraan bijgedragen dat een minderjarige jongen seksuele handelingen heeft verricht en ondergaan waar hij, gezien zijn leeftijd en ontwikkeling, nog niet aan toe was. Ten gevolge van dergelijke feiten lopen minderjarigen dikwijls psychische schade op die gedurende lange tijd (diepe) sporen nalaat. Blijkens de door de moeder van de jongen opgestelde schriftelijke slachtofferverklaring is dat in de onderhavige zaak ook het geval."

"De verdachte heeft zich niet vergewist van de leeftijd van de jongen en heeft zich kennelijk puur laten leiden door zijn eigen seksuele behoeften. Het hof rekent het de verdachte voorts aan dat hij bij de anale seks geen condoom heeft gebruikt en zodoende tevens de lichamelijke gezondheid van de minderjarige jongen in gevaar heeft gebracht.
Daarnaast heeft de verdachte een filmpje ontvangen van de minderjarige jongen waarop deze masturbeert. Hierdoor heeft de verdachte zich schuldig gemaakt aan het verwerven van een kinderpornografische afbeelding. Dit dient gelet op de in het geding zijnde belangen streng te worden tegengaan."

De man was met name in beroep gegaan vanwege de vordering van de benadeelde partij van ruim zesduizend gulden, met name als schadeloosstelling voor geleden immateriële schade. Het hof wijst hiervan € 3.515,26 toe.Gerelateerd