Makelaardij verliest Arno Geers (51)

11-12-2020 Nieuws Kor Kegel


IN MEMORIAM -  “Huil maar niet omdat ik er niet meer ben, maar glimlach omdat ik er was”, staat op de rouwkaart. Arno Geers is slechts 51 jaar geworden. Hij genoot in Schiedam en omgeving bekendheid als makelaar, vooral actief in het bedrijfsonroerend goed.

Voordat hij zich zelfstandig vestigde, werkte hij bij Anke Bodewes Makelaardij. Enige tijd na de Kredietcrisis van 2008, toen de huizenmarkt inklapte, ging Arno er in vriendschappelijke sfeer weg. Hij startte zijn Stripes Makelaardij & Consultancy in maart 2010 en vestigde zich aan de Ringersstraat 23.

Ruim vóór die tijd had Arno Geers al blijk gegeven van zijn maatschappelijke betrokkenheid. Op uitdrukkelijk verzoek van burgemeester Reinier Scheeres werd hij in 2001 voorzitter van Stichting Brandersfeesten Schiedam, die dat jaar in samenwerking met de RET voor het eerst een ‘Branderstram’ door Rotterdam liet rijden om op die manier meer publiek te trekken van buiten Schiedam. In die tijd werden de verhoudingen tussen Stichting Brandersfeesten en de gemeente op een zakelijker basis geschoeid en werd het traject rond de subsidies transparanter gemaakt. In 2003 werd er door de gemeente een evenementencommissie ingesteld die voortaan ging over het toekennen van subsidies. De gemeente ging ook garant staan voor de stichting. Arno Geers had zijn karwei geklaard en werd opgevolgd door Frans Eikenbroek, die de bedrijfsmatige aanpak voortzette.

Sinds november 2008 was hij lid van Rotary Schiedam de Veste.Gerelateerd