Maatregelen tegen geluidhinder rijkswegen vastgesteld

30-09-2021 Nieuws Redactie

Meerdere Schiedamse woningen komen in de plannen voor, zo is te zien aan de kleine gekleurde bolletjes; foto: Rijkswaterstaat


SCHIEDAM - In Zuid-Holland komen in totaal bijna tweeduizend woningen in tweeëntwintig gemeenten in aanmerking voor geluidmaatregelen om de geluidhinder van rijkswegen te verminderen. Ook in Schiedam zijn woningen aangemerkt.

Voor ongeveer 450 van het totale aantal aangemerkte woningen heeft minister Visser van Infrastructuur en Waterstaat deze maatregelen nu vastgesteld. De maatregelen variëren van de aanleg van stiller asfalt tot het plaatsen van een geluidscherm of het uitvoeren van een gevelisolatieonderzoek. Een combinatie hiervan is ook mogelijk. De vastgestelde geluidmaatregelen staan in een geluidsaneringsplan dat valt onder het meerjarenprogramma Geluidsanering. Ze zijn de uitkomst van gedetailleerde geluidberekeningen, die Rijkswaterstaat uitvoert met wettelijk voorgeschreven rekenmethoden.

De geluidmaatregelen gelden voor een specifiek aantal woningen langs onder meer de A20, bij Schiedam. Meerdere woningen in de stad zijn aangemerkt, zo is te zien op de zogenoemde geluidmaatregelenkaart van Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat heeft landelijk berekend bij welke woningen het gemiddelde geluidniveau per jaar aan de buitenzijde boven de saneringsdrempel van 65 decibel ligt. Voor al deze woningen bekijkt Rijkswaterstaat hoe het geluid verminderd kan worden.