Maassteden Monumentenfonds steunt eigenaren bij restauratie

06-07-2020 Nieuws Kor Kegel

Directeur Kees-Jan Dosker van het Nationaal Restauratiefonds en John Massaar, directeur van het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o., startten afgelopen vrijdag de samenwerking bij de Vlaardingse Bierbrouwerij

SCHIEDAM – De rijke historie die in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis zichtbaar is vraagt wel om onderhoud. “Er ligt een grote opgave in het behoud en herbestemmen van monumenten”, zegt John Massaar, directeur van het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.

Om die reden trekt het fonds vijf miljoen euro uit om eigenaren van monumenten tegen een gunstige financiering te helpen bij restauratie, verduurzaming of herbestemming. Het bedrag wordt gestort in het Maassteden Monumentenfonds, een initiatief tot samenwerking tussen het regionale fonds en het Nationaal Restauratiefonds. Daar kunnen eigenaren van monumenten een beroep op doen.  

“Ondanks deze onzekere tijd door de uitbraak van Covid-19 zijn de partners blij dat deze samenwerking van start kan gaan”, zegt Massaar. “Het Maassteden Monumentenfonds is ontstaan vanuit de doelstelling om maatschappelijk relevante monumentale panden te behouden. Met name herbestemmingsprojecten die het historisch karakter en de kwaliteit van de leefomgeving in het Waterweggebied versterken. Deze plekken van identiteit zijn juist in een periode als deze van belang om te behouden. De Koningin Wilhelminahaven is een voorbeeld van een herontwikkeling van zo’n historisch gebied waaraan dit nieuwe fonds kan bijdragen.”  

Het nieuwe regionale monumentenfonds moet dat proces makkelijker maken. Massaar: “Het is ook nog eens een revolverend fonds: elke euro die wordt afgelost of aan rente wordt betaald, wordt weer in nieuwe projecten gestoken.”
Het nieuwe fonds ging vrijdag van start in de Vlaardingse Bierbrouwerij aan de KW-haven.  

Eigenaren van rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en beeldbepalende en karakteristieke panden in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis kunnen vanaf nu een lening uit het fonds aanvragen via het Nationaal Restauratiefonds. Het minimale leningsbedrag is tienduizend euro en het maximale één miljoen euro.  

Kees-Jan Dosker, directeur van het Nationaal Restauratiefonds: “Met de samenwerking met het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. leveren wij in de regio van Vlaardingen en Schiedam graag een bijdrage aan springlevende monumenten. Met onze financiële expertise en hart voor monumenten ondersteunen wij eigenaren met hun plannen. Want herbestemde en verduurzaamde monumenten geven een gebied kleur en versterken de leefomgeving.”
Naast succesvolle samenwerking met Prins Bernhard Cultuurfonds, Fonds 1818 en het Elisabeth Strouven Fonds is dit de vierde samenwerking van het Restauratiefonds met een maatschappelijk vermogensfonds.
Het Restauratiefonds zet zich met gerichte financieringen en kennis al 35 jaar in voor monumentenbehoud. 

Het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. is een regionaal vermogensfonds dat donaties verstrekt aan stichtingen en verenigingen in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Jaarlijks ontvangt het Fonds honderden aanvragen van organisaties die het verschil willen maken in de samenleving.