LOS: strengere controle op de twee islamscholen

18-09-2019 Nieuws Redactie

Monique Rotteveel springt in op de uitzending van Nieuwsuur

SCHIEDAM – Gemeenteraadslid Monique Rotteveel vindt dat de Regenboogstad Schiedam het aan zichzelf verplicht is om erop toe te zien dat er geen homo- en vrouwonvriendelijk onderwijs in Schiedam wordt gegeven. 
Daarom vraagt zij het college van burgemeester en wethouders om een strengere controle op de twee islamitische scholen in Schiedam.  

Aanleiding tot de schriftelijke vragen van het raadslid van Lokaal Onafhankelijk Schiedam (LOS) is de uitzending van Nieuwsuur, waarin vorige week werd aangetoond dat er op een aantal islamscholen wordt onderwezen uit de boeken van Asma Claassen waarin vrouw- en homo-onvriendelijke passages staan. Dat zou ook in Schiedam het geval zijn, begreep Monique Rotteveel. Het onderzoek van Nieuwsuur was gehouden in samenwerking met NRC-Handelsblad.  

De twee Schiedamse islamscholen hebben meer dan achthonderd leerlingen. Het zou niet goed zijn voor Schiedam als al die leerlingen vrouwonvriendelijke en homofobe materie oppikken. Het LOS-raadslid wil ook onderzoek of schrijfster Claassen hier zelf les geeft of dat er uit haar boeken wordt onderwezen. LOS is groot voorstander van artikel 23 van de Grondwet waarin de vrijheid van onderwijs wordt gewaarborgd mits de uitvoering daarvan niet indruist tegen artikel 1 dat discriminatie verbiedt.