Lintjesregen verschoven naar vrijdag in Theater aan de Schie

30-06-2020 Nieuws Kor Kegel

Het heeft Zijne Majesteit behaagd...

SCHIEDAM – Dat ze een koninklijke onderscheiding zouden krijgen, wisten de acht Schiedammers al op Koningsdag, vrijdag 24 april. Burgemeester Cor Lamers had ze die dag telefonisch ingelicht. Lintjesregen kon die dag niet doorgaan vanwege het coronavirus en het zou op een later moment in het jaar plaatsvinden.  

Dat wordt aanstaande vrijdag. De uitgestelde lintjesregen vindt die dag in het hele land plaats en in Schiedam gebeurt het om kwart voor tien ’s ochtends in de foyer van Theater aan de Schie. 

De uitreiking vindt op aangepaste wijze plaats. De locatie is groter dan normaal (wegens de anderhalve meter afstand is meer ruimte nodig) en niettemin kan er een beperkt aantal mensen aanwezig zijn. Ook speldt de burgemeester niet zelf ‘het lintje’ op. Dat wordt bij uitzondering gedaan door de partner van de onderscheiden Schiedammers, dus uit hetzelfde huishouden.  

In Schiedam ontvangen dit jaar acht personen een lintje. Zeven personen worden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Eén persoon wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.  

De ridder is Jos Heggelman. Hij zet zich al vele jaren met hart en ziel in voor de cricketsport en de ontwikkeling daarvan. Dat doet hij zowel in Schiedam als op landelijk niveau. Schiedam wordt ook wel dé cricketstad van Nederland genoemd. Er is een aantal roemrijke clubs die sinds jaar en dag op topniveau spelen. Excelsior '20 zorgt met haar prestaties al decennia lang voor topsport in de stad en spelplezier bij jong, oud en bezoekers. Heggelman is een van de onmisbare vrijwilligers binnen de cricketafdeling van de club. Hij heeft jarenlang bestuursfuncties vervuld. Hij is bijzonder veelzijdig. Als manusje-van-alles zorgt hij ervoor dat allerhande klusjes worden gedaan, zodat het sportcomplex in goede staat blijft. Ook bij de Koninklijke Nederlandse Cricket Bond (KNCB) is Heggelman vele jaren manager geweest van allerlei jeugdteams die toernooien speelden in het buitenland. Een taak met niet de minste verantwoordelijkheid. Tevens is hij vele jaren jeugdvoorzitter geweest van de KNCB. Daarnaast is hij door de Internationale Cricketbond (ICC) gehuldigd als vrijwilliger van het jaar.  

De andere zeven personen die vrijdag gedecoreerd worden zijn:  

Cora van Campenhout-Alarcon is een vrijwilliger van het eerste uur. Zij is een echte pionier die zich al ruim 27 jaar onbaatzuchtig inzet voor Filipijnse vrouwen in Nederland. Op die manier bevordert ze de emancipatie, integratie en participatie. Zij is een zeer betrokken vrijwilliger, zowel voor de stichting Bayanihan als voor Word International Ministries the Netherlands. Zij heeft een indrukwekkend cv.  

Corrie Ooijkaas-Andriesse is altijd bereid om zich onbaatzuchtig in te zetten voor anderen. Iets wat zij al tientallen jaren vele uren per week doet. Zowel bij de ASVZ-locatie De Blijhof als bij de muziekgroep De Erkertjes staat ze bekend als een vrolijke, enthousiaste vrouw voor wie niets te veel is, die bijzonder waardevol is én niet weg te denken is als vrijwilliger. Ze gaat daarbij verder dan er van haar verwacht mag worden met haar 'reguliere' vrijwilligerstaken. Als iets tegenzit geeft zij niet op, maar neemt ze het initiatief om het op te lossen. Op die manier zorgt zij ervoor dat de voor de mensen belangrijke activiteiten toch doorgang kunnen vinden. Met haar enthousiasmerende vermogen zorgt zij ook bij anderen voor meer betrokkenheid en draagvlak.  

Gerda Torenvliet-Boele heeft al tientallen jaren als vrijwilliger bij de Schiedamse Reddingsbrigade een kleurig palet aan taken en dat maakt haar tot een onmisbare kracht. De contacten die zij heeft met medevrijwilligers, leden en ouders/begeleiders zijn altijd laagdrempelig. Ook houdt zij zich actief bezig met het vinden van meer vrijwilligers om hen op te leiden tot instructeur. Gesteund door haar familie (man, dochter, schoonouders) die tevens als vrijwilligers actief zijn bij de Schiedamse Reddingsbrigade wordt zij echt gezien als een onmisbare steun voor het voortbestaan van de Schiedamse Reddingsbrigade. Zij is de kracht waarop de Reddingsbrigade drijft. Op haar eigen, meer dan energieke wijze draagt zij bij aan de veiligheid in Schiedam.  

Hanneke Guijt-Drenth zet zich al sinds het begin van de jaren tachtig vrijwillig in voor de samenleving. Voor de mensen met wie ze werkt is zij echter veel meer dan een vrijwilliger. Bijvoorbeeld wanneer zij zorgt voor de reguliere maaltijden in de Grote Kerk in Schiedam. Met een zelfde gedrevenheid zet zij zich in bij de Pauluskerk in Rotterdam. Daar is ze betrokken bij de ontvangst van de bezoekers. Vrijwel allemaal zijn dat daklozen, verslaafden of vluchtelingen. Mensen die het zeer lastig hebben in de maatschappij. Ook hen biedt ze comfort en geborgenheid. Daarnaast biedt zij in Schiedam assistentie aan de predikanten, zodat agendatechnische zaken en afspraken ordelijk en zonder problemen verlopen. Ook is ze de redacteur/vormgever van het kerkblad van de protestantse gemeente Schiedam en de protestantse gemeente Kethel en haar voorgangers. Zij neemt zoveel taken op zich dat zonder haar het blad eigenlijk geen doorgang kan vinden.  

Martin Hermans zet zich al 36 jaar in voor de vrijwillige brandweer in Schiedam. Dat doet hij naast zijn reguliere werk.  

Bas van Houte levert een enorme bijdrage aan de uitvoering en realisatie van een groot aantal muzikale projecten in Schiedam en elders in de regio en het land. Met recht kan worden gesteld dat zonder hem het culturele muzikale leven in stad en regio minder omvattend en van mindere kwaliteit zou zijn. Hij is een muzikant die met zijn enthousiasme en vriendelijke benadering veel binnen de regionale gemeenschap teweegbrengt. Hij brengt mensen in vervoering als organist of dirigent van tientallen uitvoeringen én creaties. Want ook dat is hem niet vreemd: een muzikaal idee tot uitvoering te laten komen op zijn geheel eigen wijze. De mensen die in ‘zijn’ koor zingen zijn allemaal enthousiast over de uiterst professionele, gepassioneerde en motiverende wijze waarop hij muzikale leiding geeft aan de uitvoering van de verschillende projecten. Het publiek dat kijkt en luistert geniet van de hoge kwaliteit van het uitgevoerde werk. 
Bas van Houte begon al met zijn werkzaamheden in de vroege jaren tachtig. Zijn leven draait om muziek (ook bij zijn reguliere baan). Van jeugdkoor tot organist bij de Protestantenbond Schiedam; al vroeg droeg hij veelvuldig bij aan het culturele leven. Dat ontwikkelde zich zo dat hij inmiddels al decennia lang grote en kleine projecten tot uitvoering weet te brengen, mensen (zowel luisteraars als deelnemers) kennis en kunde bijbrengt en ook jongeren onderwijst op dit gebied. Door zijn toedoen, inspiratie en inzet zijn vele uitvoeringen op het gebied van koormuziek geïnitieerd en een begrip geworden. De lijst van zijn bijdragen is imposant en omvangrijk. Bijvoorbeeld de Matthäus Passion die hij al 25 jaar muzikaal in Schiedam leidt, is van hoog niveau is en is een begrip in de regio en daarbuiten.  

Koos Scheijbeler is onder andere voorzitter van de Schiedamse Stichting tot Viering en herdenking van Nationale Feest- en Gedenkdagen (VNFG). Namens de gemeente Schiedam is de stichting de organisator en uitvoerder van de feesten en herdenkingen in de gemeente, met een grote eigen inbreng. Zo wordt er al vele jaren gezorgd voor een goede en succesvolle viering van Koningsdag. Ook de Dodenherdenking bij het oorlogsmonument op 4 mei is altijd een goede, plechtige en drukbezochte bijeenkomst. Toen de gemeente Schiedam de stichting vroeg ook een herdenking op de Erehof met oorlogsgraven te organiseren, was dat voor de VNFG een vanzelfsprekendheid. Met dezelfde professionaliteit kan de stad ook daar nu al enkele jaren herdenken en gedenken. Dat gebeurt in Schiedam ook op of rond 11 mei, als de stad de gevallenen in Nederlands-Indië en Korea herdenkt. Ook bij Scouting Taizégroep Schiedam-Kethel heeft hij jarenlang op vrijwillige basis bestuursfuncties uitgeoefend. Hij is tevens acht jaar bij de Oranjevereniging Wilhelmina in Kethel actief geweest als secretaris en had daar een belangrijke rol bij de organisatie van de Koninginnedag in Kethel. De Oranjeactiviteiten in Kethel vormen in Schiedam sedert vele jaren een van de belangrijkste festiviteiten in de hele stad.Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date