Lightrailverbinding kan impuls zijn voor provincie

07-12-2020 Nieuws Redactie


SCHIEDAM - De provincie Zuid-Holland heeft een oogje op de miljarden die de regering beschikbaar stelt in het kader van het Nationaal Groeifonds - ook wel het Wopke-Wiebesfonds genoemd. Volgens de provincie moet er een lightrailverbinding komen tussen Leiden en Dordrecht.

Voor drie miljard valt zo'n verbinding aan te leggen, inclusief stations. De nieuwe verbinding moet iets doen aan het dichtslibben van de 'oude lijn' langs de belangrijjkste kernen van Zuid-Holland. Het aantal inwoners stijgt, de economische groei blijft achter, milieutechnisch gaat het niet goed. Daarom moet er geïnvesteerd worden in duurzame mobiliteit, vindt de provincie. In een brief aan het kabinet stellen de initiatiefnemers - naast de provincie ook gemeenten, bedrijven en onderwijsinstellingen - realisatie van zo'n duurzame ov-verbinding voor. Daarin wordt met name de verbinding tussen de universiteiten benadrukt: viersporig openbaar vervoer tussen de biotech van Leiden, de quantumtechnologie van Delft en kunstmatige intelligentie van Rotterdam.

Ook uit het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT), waarover de Tweede Kamer vandaag vergaderde, zou geld moeten komen voor de verbinding. De andere belangrijke pot waaruit geput moet worden is het Nationaal Groeifonds. Dit fonds is twintig miljard euro groot en deels bestemd voor infrastructuur. Het is volgens commissaris van de Koning Jaap Smit bedoeld om een impuls te geven aan het verdienvermogen van Nederland. Volgens hem kan de economie door te investeren in openbaar vervoer enkele procenten per jaar groeien, mogelijk zelfs meer. De impuls kan ook de mobiliteit van de inwoners van Zuid-Holland vergroten.

In januari wordt vermoedelijk een eerste voorstel voor het Wopke-Wiebesfonds aangedragen. Als de plannen van Zuid-Holland worden gehonoreerd kan de lightrailverbinding er naar verwachting over tien jaar liggen.Gerelateerd