Lentiz werkt aan groen onderwijscluster

07-07-2016 Nieuws Redactie

SCHIEDAM - De besturen van Lentiz Onderwijsgroep, Edudelta Onderwijsgroep, Prinsentuin College en Wellantcollege hebben de intentie uitgesproken om voortaan samen op te trekken. Hierdoor ontstaat een onderwijscluster 'voor groen Vmbo en Mbo met de naam De Groene Metropool’.

Dit zien de vier scholen als een belangrijke stap om op een adequate manier tijdig in te kunnen spelen op de steeds sneller veranderende vraag vanuit het regionale bedrijfsleven en de politiek, en vanuit de leerling en de student. "Het Nederlandse groene bedrijfsleven in Zuidwest-Nederland innoveert snel. De topbedrijven in de groene sectoren zoeken voortdurend naar nieuwe mogelijkheden om hun (vaak mondiale) positie te behouden. Zij hebben behoefte aan een moderne, flexibele (gespreks)partner in het onderwijs, die tijdig meebeweegt met deze steeds veranderende vraag", aldus de vier.

De samenwerking zal zich gaan richten op drie pijlers: innovatie, kwaliteit en onderwijs. De onderwijsinstellingen willen hun krachten bundelen, zodat flexibiliteit en maatwerk beter zijn geborgd. "Dit zal kwalitatieve eisen stellen aan de vorm waarin wij onze samenwerking gieten."

De scholen willen de intentieverklaring binnen een jaar omzetten in een uitgewerkte samenwerkingsovereenkomst. "Hiervoor gaan wij in gesprek met de voor ons onderwijs relevante bedrijven in de regio. En halen wij input op bij onze ondernemingsraden en raden van toezicht."Gerelateerd